Nytt digitalt stöd kan hjälpa vid smärta

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Smärta, både kortvarig och långvarig, utgör en av de vanligaste anledningarna för patienter att söka vård. Veronica Sjöberg har utvecklat en app för behandling, som visualiserar fysisk aktivitet och smärta och som kan leda till ökad fysisk hälsa hos personer med långvarig smärta.
Kvinna håller bok inomhus
Veronica Sjöberg försvarade sin avhandling i vårdvetenskap 24 november 2023. Madelene Håll

Erfarenheter från över ett decennium inom akutkirurgi, intensivvård och rehabiliteringsmedicin lade grunden för Veronica Sjöbergs forskningsresa. Hennes fokus är på multimodal smärtrehabilitering, det vill säga behandlingsformer som integrerar olika metoder för att hantera och lindra smärta. Fysisk aktivitet och träning utgör hörnstenar i behandlingen för dessa patienter, men trots starkt vetenskapligt stöd upplever många personer som lever med långvarig smärta, hinder som överväldigande trötthet, rädsla för att smärtan ska öka och andra hälsoproblem.   

Behandling för långvarig smärta  

Hennes forskning ledde till ett nytt verktyg för smärtrehabilitering vid långvarig smärta, kallat eVIS (eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta). eVIS har två delar.  

Först mäts användarens dagliga fysiska aktivitet i steg med hjälp av en vanlig aktivitetsklocka eller armband. Sedan rapporterar patienten själv om smärtintensitet, hur smärtan påverkar dagliga aktiviteter och användning av smärtmedicin. All denna information samlas in i en webbapplikation där användaren kan se den presenterad över olika tidsperioder och i förhållande till ett dagligt mål för fysisk aktivitet.

Informationen kan vara användbar i diskussioner mellan vårdgivare och patient för att hitta mönster, överkomma hinder eller förstå hur smärtintensitet och fysisk aktivitet hänger ihop över tid.

– En intressant upptäckt var att den aktivitetsmätare som mäter steg och hjärtfrekvens fungerar pålitligt för personer med långvarig smärta. Men när det gäller att mäta energiförbrukning är mätaren inte lika pålitlig. Det betyder att den inte riktigt kan användas på ett säkert sätt för att se om man når de internationella rekommendationerna för fysisk aktivitet varje vecka, säger Veronica Sjöberg. 

Integrerar patienters upplevelser och behov 

Veronicas forskning har banat väg för en pågående studie där man ska undersöka hur väl eVIS förbättrar den fysiska hälsan. Genom att noggrant utveckla olika delar av eVIS tillsammans med patienter, vårdgivare och forskare inom olika områden, har eVIS blivit en användbar, säker och enkel behandling att använda i tillägg. 

– De flesta tyckte att eVIS var användbart, enkelt och säkert, särskilt efter utvecklingen som gjordes i samarbete med bland andra patienter och vårdgivare. I en inledande studie märkte vi att patienter upplevde eVIS som ett stöd, säger Veronica Sjöberg. 

En undersökning har också gjorts för att se hur den pågående studien fungerar. 

– Informationen är viktig för att dra säkrare slutsatser om hur effektiv eVIS är och för att underlätta användningen i framtiden. Hittills ser vi positiva resultat, och det ska bli spännande att se om eVIS, tillsammans med multimodal rehabilitering, kan hjälpa till att förbättra hälsan hos denna komplexa patientgrupp, säger Veronica Sjöberg. 

Utökad kunskap om användning  

Veronica planerar att fortsätta med forskning för att fördjupa kunskapen om eVIS, bland annat genom en intervjustudie finansierad av Personskadeförbundet RPT. Patienter som deltagit i eVIS-studien kommer att intervjuas för att ytterligare förstå deras upplevelser och behov.  

– När vi noggrant utvecklar och testar en ny behandling på det här sättet, har vi en unik möjlighet att skapa behandlingar som faktiskt fungerar i verklig vård. Det gör att vården kan fatta beslut baserat på pålitlig information, säger Veronica Sjöberg. 

Hon kommer även fortsättningsvis att dela med sig av erfarenheterna i sin lärarroll till studenter vid utbildningar inom fysioterapi och relaterade område vid Högskolan Dalarna. 

Veronica Sjöberg disputerade i vårdvetenskap 24 november 2023 med avhandlingen eVIS – A digital support for physical activity in patients with chronic pain. 

Fakta: eVIS för Smärtrehabilitering 

  • Smärta, både kortvarig och långvarig, är en vanlig anledning för patienter att söka vård. Veronica Sjöberg har utvecklat ett digitalt stöd, eVIS, för skräddarsydd fysisk aktivitet inom multimodal smärtrehabilitering.
  • eVIS ger användaren en visuell representation av deras dagliga fysiska aktivitet tillsammans med smärtintensitet och hur smärtan påverkar deras dagliga liv över tid.
  • Enligt internationella riktlinjer från WHO rekommenderas alla vuxna från 18 år och uppåt att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. 
  • Veronicas forskning har lagt grunden för en randomiserad studie, en forskningsmetod där data från befintliga register och databaser används för att genomföra en kontrollerad studie., där deltagarna slumpmässigt delas in i olika behandlingsgrupper för att utvärdera effekten av en specifik behandling.
  • Ett intressant resultat är att eVIS pålitligt mäter steg och hjärtfrekvens hos personer med långvarig smärta. Framöver ska effekten av eVIS på förbättrad hälsa hos denna patientgrupp fortsätta utvärderas. Veronica planerar även fördjupad forskning för att öka kunskapen om eVIS genom intervjustudier med deltagande patienter.
Kontakt
Veronica Sjöberg
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: