Personlig presentation av Jerker Westin

Docent
Data Institutionen för information och teknik
Universitetslektor datateknik
Data Institutionen för information och teknik

Nämnder

Ledamot i Forskningsetiska nämnden

Forskning

Publikationer