Personlig presentation av Jerker Westin

Universitetslektor datateknik
Data Institutionen för information och teknik
Docent
Data Institutionen för information och teknik

Nämnder

Ledamot i Forskningsetiska nämnden

Forskning

Publikationer