Forskarkurs FHV0001

Allmänvetenskaplig introduktionskurs

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 35, 2021

Kursens övergripande mål är ge en introduktion till vetenskapsteori och forskarens roll i samhället samt ge kunskap i forskningsetik, systematisk informationssökning och vetenskaplig kommunikation. 

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om klassisk vetenskapsteori och vetenskapliga teoriers utveckling
 • redogöra för kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för val av forskningsdesignerrelaterat till det egna kunskaps- och forskningsområdet
 • redogöra för svenska forskningsetiska och forskaretiska regler och riktlinjer
 • kritiskt diskutera olika genrer i vetenskaplig kommunikation och publiceringsprocesser/-modeller
 • ha kännedom om datahantering: öppen data och öppen publicering

Färdighet och förmåga

 • reflektera över och argumentera för olika forskningsdesigner relaterat till egna och andras forskningsfrågor och avhandlingsfokus
 • identifiera och värdera forskningsetiska problem i olika studiedesigner
 • upprätta sökstrategi och systematiskt söka information i ett biblioteks digitala informationskällor
 • kritiskt granska och värdera sökprocessen av vetenskaplig information och den inhämtade informationens kvalitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet om forskarens etiska ansvar och etiska aspekter knutet till det egna planerade avhandlingsarbetet
Startar och slutar:
v35, 2021 - v45, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
HTVV3A2J
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 36, 2022

Kursens övergripande mål är ge en introduktion till vetenskapsteori och forskarens roll i samhället samt ge kunskap i forskningsetik, systematisk informationssökning och vetenskaplig kommunikation. 

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om klassisk vetenskapsteori och vetenskapliga teoriers utveckling
 • redogöra för kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för val av forskningsdesignerrelaterat till det egna kunskaps- och forskningsområdet
 • redogöra för svenska forskningsetiska och forskaretiska regler och riktlinjer
 • kritiskt diskutera olika genrer i vetenskaplig kommunikation och publiceringsprocesser/-modeller
 • ha kännedom om datahantering: öppen data och öppen publicering

Färdighet och förmåga

 • reflektera över och argumentera för olika forskningsdesigner relaterat till egna och andras forskningsfrågor och avhandlingsfokus
 • identifiera och värdera forskningsetiska problem i olika studiedesigner
 • upprätta sökstrategi och systematiskt söka information i ett biblioteks digitala informationskällor
 • kritiskt granska och värdera sökprocessen av vetenskaplig information och den inhämtade informationens kvalitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet om forskarens etiska ansvar och etiska aspekter knutet till det egna planerade avhandlingsarbetet
Startar och slutar:
v36, 2022 - v45, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
HTVV3A2N
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.