Forskarkurs FMI2229

Introduktion till strukturella ekvationsmodeller

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

  • förklara den grundläggande teorin och praktiska användadet av strukturella ekvationsmodeller (SEM)
  • tillämpa SEM på verkliga problem
  • tolka och presentera resultaten
  • anpassa SEM med maximum likelihood och minsta kvadrat metoder, och kunna tolka resultaten.