Forskarkurs FMI2229

Introduktion till strukturella ekvationsmodeller

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

  • förklara den grundläggande teorin och praktiska användadet av strukturella ekvationsmodeller (SEM)
  • tillämpa SEM på verkliga problem
  • tolka och presentera resultaten
  • anpassa SEM med maximum likelihood och minsta kvadrat metoder, och kunna tolka resultaten.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Anmälningskod:
VTMI38TJ
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.