Personlig presentation av Hasan Fleyeh

Docent
Data Institutionen för information och teknik
Universitetslektor datateknik
Data Institutionen för information och teknik

Nämnder

Vice ordförande i forskarutbildningsnämnden

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer