Personlig presentation av Mathias Andersson

Universitetsadjunkt medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Doktorand vårdvetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Mitt licentiatprojekt handlar om Aktiva Skoltransporter (aktivaskoltransporter.se) - ett skolbaserat forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer