Erika Klockar

Personlig presentation av Erika Klockar

Doktorand vårdvetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är anställd på Högskolan Dalarna som doktorand i SELMA-projektet. Mitt avhandlingsarbete har titeln Self-management among persons with stroke – the implementation of an intervention supporting recovery and everyday life. Jag arbetar också med undervisning inom medicinsk vetenskap. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag är leg. sjukgymnast och tog min examen vid Uppsala universitet 2008. Därefter arbetade jag vid Region Dalarna inom olika områden, främst geriartrik och neurologi. Jag tog en magisterexamen i folkhälsa 2011 och påbörjade mina doktorandstudier 2020. 

Undervisning

Jag undervisar främst sjuksköterskestudenter inom olika praktiska moment. Jag undervisar också medicinska sekreterare inom områdena neurologi och rörelseapparaten. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer