Forskarkurs FHV0003

Implementeringsforskning i hälso- och välfärdsarbete

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 13, 2024

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om teoretiska ramverk, designer, metoder och faktorer som har betydelse för forskning om implementering av evidensbaserad kunskap, arbetssätt och policy.

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse
• beskriva ramverk och teorier som är relevanta för implementeringsforskning.
• beskriva faktorer av betydelse i implementering och implementeringsforskning, såsom egenskaper hos det som ska implementeras, kontexten för och mottagarna av det som ska implementeras samt metoder och strategier för att stödja implementering.
• redogöra för studiedesigner och metoder för att studera olika forskningsfrågor inom implementering.

Färdighet och förmåga
• tillämpa sin kunskap om implementering och implementeringsforskning genom att utforma en forskningsplan med frågeställningar, studiedesign, metod och genomförande och med teoretisk förankring i implementeringsvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska, värdera och reflektera kring val av frågeställningar, studiedesign, metod och genomförande i implementeringsstudier.
• värdera och motivera egna val av frågeställningar, studiedesign, metod och genomförande i en implementeringsforskningsplan.
• identifiera och värdera forskningsetiska frågor relaterade till implementeringsforskning.

Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
VTVV3D5V
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 14, 2025

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om teoretiska ramverk, designer, metoder och faktorer som har betydelse för forskning om implementering av evidensbaserad kunskap, arbetssätt och policy.

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse
• beskriva ramverk och teorier som är relevanta för implementeringsforskning.
• beskriva faktorer av betydelse i implementering och implementeringsforskning, såsom egenskaper hos det som ska implementeras, kontexten för och mottagarna av det som ska implementeras samt metoder och strategier för att stödja implementering.
• redogöra för studiedesigner och metoder för att studera olika forskningsfrågor inom implementering.

Färdighet och förmåga
• tillämpa sin kunskap om implementering och implementeringsforskning genom att utforma en forskningsplan med frågeställningar, studiedesign, metod och genomförande och med teoretisk förankring i implementeringsvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska, värdera och reflektera kring val av frågeställningar, studiedesign, metod och genomförande i implementeringsstudier.
• värdera och motivera egna val av frågeställningar, studiedesign, metod och genomförande i en implementeringsforskningsplan.
• identifiera och värdera forskningsetiska frågor relaterade till implementeringsforskning.

Startar och slutar:
vecka 14, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Anmälningskod:
VTVV3KFZ
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursansvarig
Malin Tistad