Sara Quarles van Ufford

Personlig presentation av Sara Quarles van Ufford

Doktorand vårdvetenskap
Externa Doktorander

Jag är doktorand i vårdvetenskap inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Mitt doktorandprojekt handlar om socialtjänstens utredning och åtgärder när barn misstänks vara utsatta för våld – och barns tillgång till skydd och stöd. 

Bakgrund

Jag är socionom och jur.kand. och har lång yrkesmässig erfarenhet från socialtjänstens barnavård. Jag är anställd av Borlänge kommun (Individ- och familjeomsorgen).

Socionomexamen, 1999, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Juriskandidatexamen, 1999, Juridicum, Uppsala universitet

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Forskning

Mitt doktorandprojekt syftar till att öka kunskapen om socialtjänstens hantering av fysiskt våld och sexuella övergrepp mot barn med särskilt fokus på polisrapportering, barns delaktighet och tillgång till skydd och stöd. I projektet analyseras socialtjänstens aktmaterial och intervjuer med arbetsledande socialsekreterare genomförs. 

Publikationer