Personlig presentation av Johanna Rosberg Petersson

Doktorand vårdvetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Bakgrund

Leg. Ortopedingenjör

MSc Folkhälsovetenskap

Undervisning

Jag undervisar om rörelseapparaten (skelett och musklers anatomi och fysiologi) och om gång och gånganalys. 

Forskning

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer