Forskarutbildningskurser

Dessa kurser kan du läsa på forskarnivå på Högskolan Dalarna.

Forskarutbildningskurser

Söka forskarutbildningskurser

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Senast granskad:
Senast granskad: