Det säger våra forskare om coronapandemin och covid-19

Vi har många forskningsområden som handlar om hur människor och samhället påverkas av coronapandemin. Här hittar du aktuella artiklar om vår forskning som är kopplad till pandemin och covid-19.

Arbetsmiljö och permitteringar

– Nu undersöker vi effekterna för både individer och företag.

Alexis Rydell är doktor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Lärdomar av korttidsarbete under pandemin: "Arbetsgivare kan bli bättre rustade i framtida lågkonjunkturer och personalneddragningar" 

Hur har korttidspermitteringar och uppsägningar påverkat individer och företag?

Besöksnäring

– Klimatförändringar och hållbar turism i det nya normala: insikter från coronapandemin

Ioanna Farsari är lektor i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna och leder projektet som ska utvärdera besöksnäringens initiativ och aktiviteter under pandemin, samt deras potential att leda till hållbara lösningar och innovationer inom näringen. 

Hur kan besöksnäringen lära för framtiden av de initiativ som gjorts under coronapandemin?

Digital undervisning

- Högskolan Dalarna är rustade och förmögna att upprätthålla kvaliteten

Juvas Marianne Liljas är docent i pedagogiskt arbete och reder ut vilka utmaningar som finns med att undervisa och studera på distans.

Intervju med och kontaktuppgifter till Juvas Marianne Liljas

Internationell studie om coronakrisen

- Så reagerar svenskarna under en pågående pandemi

En världsstudie om coronakrisen har inletts där Högskolan Dalarna spelat en viktig roll för det svenska forskningsmaterialet, berättar Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap och verksamhetsledare vid interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna.

Intervju med och kontaktuppgifter till Tomas Axelson

Vården

- Sjuksköterskor som finns i fronten av covid-19-bekämpningen har ökad risk för Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 

Studien “Sjuksköterskor i frontlinjen av covid-19 pandemin: Vilka blev konsekvenserna?” leds av Ann Rudman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

Intervju med och kontaktuppgifter till Ann Rudman

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: