Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)

Forskningsmiljön Transition, identitet och civilsamhälle (TICS) bildades 2013 och består främst av forskare inom statsvetenskap och sociologi vid Högskolan Dalarna.

Forskargruppen samlar redan pågående och gemensam forskning kring fyra huvudsakliga områden:

  • Demokratins institutioner: lagstiftande-verkställande makt, politiska partier, konstitutionella system och regimförändring
  • Medborgarengagemang och tillit: civilsamhälle, delade samhällen, integration, politisk kultur, nationell identitet, tolerans
  • Specifika politikområden: välfärdspolitik, ungdomspolitik, integration, segregation, äldrefrågor
  • Digitalisering, digitala medier och kultur

Förutom forskning om Skandinavien och Sverige bedrivs komparativa studier av bland annat EU och Öst- och Centraleuropa. Merparten av forskningen bedrivs i projekt med extern finansiering, och sker i samarbete med forskare inom andra ämnen vid Högskolan eller andra lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands.

TICS seminarieserie erbjuder gästföreläsningar, paper-presentationer, och tematiskt inriktade seminarier och träffas ungefär en gång per månad. Se vidare aktuellt seminarieschema.

Är du intresserad av att vara med på TICS sändlista eller har andra frågor om TICS?

Kontakta gärna våra seminarieledare:

Magdalena Kania Lundholm, docent i sociologi, mkd@du.se

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap, tse@du.se

 

Kalender för VT 2024

 

To 15/2 kl. 13-15, Kavaljeren (S280) + zoom

Carsten Anckar, Åbo Akademi  och Thomas Sedelius, HDa: ”Cohabitation and Presidential Powers in Dual Executives 1850-2021”, artikelutkast.

 

To 14/3  kl. 13-15, Kavaljeren (S280) - inställt

 

Tor 18/4 kl. 13-15 Kavaljeren (S280) + zoom

Abdelzadeh, A. & Sedelius, T, HDa: ” Social trust in Sweden during the COVID-19 pandemic”, artikelutkast

 

To 16/5 kl. 13-15 Mårbacka (S268) + zoom

Joanna Mellquist, SCORE och Malmö univ. presentation: forskning kring civilsamhällets organisationer, en gästföreläsning.

 

Tis 11/6 kl. 13-15 Ekeby (A257) + zoom

Ulf Hansson och Jenny Åberg, HDa: presenterar ett artikelutkast om lokala politiska partier.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: