Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)

Forskargruppen samlar redan pågående och gemensam forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet.

Forskargruppen Transition, identitet och civilsamhälle (TICS) består av forskare inom bland annat statsvetenskap, filosofi och sociologi vid Högskolan Dalarna.

Forskargruppen samlar redan pågående och gemensam forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet. Tre huvudsakliga forskningsområden utgör basen:

  1. Regimförändring och demokratisering
  2. Civilsamhälle och sociala rörelser
  3. Civilsamhälle och välfärdspolitik.

Förutom forskning om Skandinavien och Sverige bedrivs inom gruppen komparativa studier av bland annat Öst- och Centraleuropa, Nordafrika och Mellanöstern, Kina och Vietnam.

Senast granskad:
Kontakt
Thomas Sedelius
Professor statsvetenskap
Senast granskad: