Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)

Forskargruppen samlar redan pågående och gemensam forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet.

Forskargruppen Transition, identitet och civilsamhälle (TICS) består av forskare inom bland annat statsvetenskap, filosofi och sociologi vid Högskolan Dalarna.

Forskargruppen samlar redan pågående och gemensam forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet. Tre huvudsakliga forskningsområden utgör basen:

  1. Regimförändring och demokratisering
  2. Civilsamhälle och sociala rörelser
  3. Civilsamhälle och välfärdspolitik.

Förutom forskning om Skandinavien och Sverige bedrivs inom gruppen komparativa studier av bland annat Öst- och Centraleuropa, Nordafrika och Mellanöstern, Kina och Vietnam.

Kalender

 

Onsdag 26 januari        10.00 – 12.00 + Zoom
Magdalena Lundholm, Högskolan Dalarna och Pawel Surowiec, University of Scheffield

“Cold War Effects: Poland’s Nation Brand as Path Dependence Bridging the Past and the Present”, artikelutkast

 

Onsdag 23 februari      10.00 – 12.00 + Zoom
Vincenzo Alfano, University of Messina

"Does social capital enforce social distancing? The role of bridging and bonding social capital in the evolution of the pandemic", artikel

 

Onsdag 23 mars           10.00 – 12.00 Karin Larsson (D250a)
Karin Årman, Högskolan Dalarna

”Bland epor och hijabs. Det konfliktfyllda klassrummet.”, avhandlingskapitel

 

Onsdag 13 april            10.00 – 12.00 Zoom

Ana Jorge, CICANT/Lusófona University, Portugal

“Post-secular and post-digital pilgrimage: walking to Fátima and Santiago after Covid”

 

Onsdag 11 maj             10.00 – 12.00 Karin Larsson (D250a)

Mustafa Çakir, Gästdoktorand knuten till Erasmusprogram presenterar sitt doktorandprojekt:

 "US Foreign Policy Decision Making Process: 2001-2021 US-Turkey Relations."

Senast granskad:
Senast granskad: