Audiovisuella studier

Forskningen inom gruppen studerar både nya media, som sociala media, webbproduktioner och mobilmedier, men också traditionella former som film, tidningar och TV.

Forskningen inom gruppen studerar både nya media, som sociala media, webbproduktioner och mobilmedier, men också traditionella former som film, tidningar och TV. Bland nyckelbegreppen återfinns produktionsnätverk, digital innovation, kulturarbete och kunskapsprocesser.

I gruppen ingår 20 personer, som bland annat forskar kring hur teknikförändringar och nya former av uttrycksmedel påverkat kreativt företagande i Dalarna, respektive kring audiovisuella loopar, en teknik där ljud och bild kan sättas ihop och spelas live.

Andra projekt är en film om sydsamers möte med moderniteten, presentation av konstverk på TV-skärmar i väntrummet på en vårdcentral och arbete kring historiska fotoarkiv i Dalarna.

Forskargruppen ansvarar för en central webbplats, audiovisuell medieproduktion, som bygger på gruppens tidigare webbexperiment inom idrott och utbildning. Arbetet i gruppen finansieras av bland annat Vetenskapsrådet (VR) och EUs strukturfonder.

Senast granskad:
Senast granskad: