Thorbjörn Swenberg

Personlig presentation av Thorbjörn Swenberg

Fil dr
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor bildproduktion
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle
Proprefekt
Institutionen för kultur och samhälle
Docent
Avdelningen för medier Institutionen för kultur och samhälle

Som proprefekt leder jag arbetet med Dalarnas audiovisuella akademis (DAVA) kvalitet, utveckling och integrering av utbildning och forskning. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Till min yrkesbakgrund hör att jag arbetat 8 år på SVT som i huvudsak redigerare, inom ett flertal genrer.

Jag har arbetat som lärare vid Högskolan Dalarna sedan 2001. Här har jag haft olika roller inom organisationen där jag varit involverad i att bygga upp och utveckla medieproduktionsutbildningarna och forskningen kring audiovisuella produktions-, uttrycks- och kunskapsformer.

Därtill har jag en filosofie kandidatexamen i teoretisk filosofi, samt doktorsexamen i innovation och design.

Undervisning

Som lektor undervisar jag om konceptutveckling inom medieproduktion, och hur man kan problematisera medieproduktionsprocesser. Samt om perceptionens roll för audiovisuella upplevelser.

Forskning

Som docent i Audiovisuella studier forskar jag om kreativa processer och beslut inom medieproduktion, samt om visuell perception i audiovisuell kommunikation.

Publikationer