Peter har läst magisterprogram i audiovisuella studier

– Syftet med mina studier var aldrig att hitta ett nytt arbete, utan att vidareutbilda mig och bli ännu bättre på det jag gör, säger Peter.

Porträttbild

Peter Dahlén har studerat Magisterprogrammet i Audiovisuella studier och jobbar idag som universitetslärare i ämnet Medieproduktion på Linnéuniversitetet i Kalmar och är ansvarig för Mediekreatörprogrammet, ett treårigt kandidatprogram inom medie- och kommunikationsvetenskap och praktisk medieproduktion.

Varför valde du att läsa Magisterprogrammet i audiovisuella studier?

Jag blev erbjuden att läsa Magisterprogrammet som kompetensutveckling, på halvfart under två år, av min dåvarande chef.

Har du haft nytta av din utbildning?

Ja, verkligen! Jag har fått en mängd nya teoretiska perspektiv som jag har nytta av varje dag och jag tror att all utbildning och bildning är av godo och berikar ens intellekt. Jag har tidigare jobbat mycket med TV/traditionell videoproduktion och valde att rikta nästan allt arbete under magisterutbildningen mot nya berättarformer och produktion av 360-video och VR. Idag håller jag kurser i nya berättarformer och baserar innehållet på en vetenskaplig grund.

Att läsa programmet på halvfart innebar för min egen del att tankar och inspiration hann mogna och blandas upp med andra intryck. Under tiden jag studerade på programmet undervisade jag samtidigt i medieproduktion, genomförde en internationell certifiering inom UX-analys och konsumerade mängder av medieinnehåll och populärkultur, till exempel alla avsnitt av Kalle Linds podd Snedtänkt (som gav mig en dos av nostalgi och ett annat perspektiv på medier och populärkultur). Alla dessa olika beståndsdelar var av stor nytta för min individuella kunskapsinhämtning och skapade en mängd spännande tankar om audiovisuell produktion, undervisning och medieforskning. Vilken kunskap som har kommit varifrån är svårt att säga men det är enkelt att i efterhand se att utbildningen inom Audiovisuella studier har spelat en stor roll.

Vad är det roligaste som du kommer ihåg från din utbildning?

Vi var en liten grupp, där jag redan kände flera av mina medstuderande sen tidigare, och jag fick lära känna en del nya intressanta studiekamrater och lärare som bidrog med spännande perspektiv och erfarenheter.

Magisterprogrammet fick mig också att hitta tillbaka till att läsa vetenskaplig litteratur med hög kvalitet. Åren innan utbildningen hade jag, precis som många andra nu för tiden, läst färre böcker och förlitat mig mer på det jag hade hittat lättåtkomligt på internet. Jag uppskattade många titlar som ingick i kurserna och gillade verkligen litteraturens innehåll, bredd och variation. Min favoritlitteratur var texterna som hade de tydligaste kopplingarna till populärkultur. Efter utbildningen har jag fortsatt att läsa intressanta vetenskapliga rapporter och mycket professionell facklitteratur.

Min magisteruppsats, om hur produktion av 360-video skiljer sig från traditionell video och hur tittaren kan uppleva produktioner när de upplevs i en VR-miljö, bidrog till en specialisering inom ett område där jag fick en möjlighet att få både ett praktiskt och vetenskapligt förhållningssätt till 360-tekniken och dess berättande. Det kanske roligaste med hela utbildningen var att jag i och med examensarbetet fick flera nya professionella branschkontakter som jag fortfarande har en del kontakt med.

Jag har i viss mån fått en liten expert-roll inom mitt område då jag i flera olika sammanhang har fått uppgifter att svara på frågor om 360-video, allt från att hjälpa studenter som skriver uppsatser, företag som vill börja producera eller professionella producenter som vill diskutera sin kommande produktion.

Hur var det att hitta arbete efter studierna?

Syftet med mina studier var aldrig att hitta ett nytt arbete, utan att vidareutbilda mig och bli ännu bättre på det jag gör.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mitt jobb är fantastiskt!  Jag får vara med och forma unga ambitiösa kreatörer som vill berätta något och kombinationen att arbeta med människor, kreativitet och teknik är perfekt för mig. Jag har alltid varit intresserad av medieproduktion men har idag ett tydligare fokus på kreativ, innovativ och kommersiell produktion, vilket är spännande områden.

Hur skulle du säga att arbetsmarknaden för de som har läst på programmet ser ut idag?

Det finns alltid jobb för ambitiösa och kunniga personer oavsett hur konjunkturen ser ut och nätverkande är idag nyckeln oavsett vilken utbildning du går. Det svåra är oftast att ta sig genom nålsögat och komma in, därefter är de kreativa industrierna, och även universitetsvärlden, en liten värld där många känner varandra. Hos oss på Linnéuniversitetet är en magisterexamen numer ett krav för att få en fast anställning.

Har du några råd till blivande studenter?

Ta tillfället att diskutera och debattera! Akademiska studier är inte enbart att lyssna på föreläsningar utan även att själv bidra med dina egna perspektiv. Audiovisuella studier är ett brett ämne som faktiskt berör allas vardag, då vi ständigt matas av audiovisuella intryck, både frivilligt och ofrivilligt, så utgå från vem du själv är och vad du är intresserad av. Ta också hjälp av din handledare vid uppsatsarbetet!

Har du några råd till examinerade studenter?

Läs gärna Austin Kleons böcker om att kreativitet är att stjäla som en artist, där finns det många bra råd till examinerade studenter. Se också högkvalitativa filmer och TV-serier från en större del av världen, inte bara från Sverige och engelskspråkiga länder. Själv tycker jag att det har kommit flera bra serier från till exempel Belgien de senaste åren.

Senast granskad:
Senast granskad: