Utbildningsprogram KFTPG

Film- och TV-produktion

Om du har som mål att arbeta inom TV och film ska du välja programmet Film- och TV-produktion. Utbildningen ger dig förutsättningarna att snabbt utvecklas i en bransch som befinner sig i ständig utveckling.
180 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen bedrivs på Mediehuset i Falun, en unik byggnad rustad med ljudstudio, TV-studio, radiostudio, ljudlab, klipprum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion.

Lärarna har mångårig erfarenhet från film- och TV-produktion eller är akademiskt meriterade. Kameran, mikrofonen och branschledande mjukvaror inom efterbearbetning är dina viktigaste verktyg under utbildningen.

Utbildningen avslutas med en 10 veckors branschförlagd placering på ett medieföretag. Här får du erfarenhet och kontakter som ofta leder till ett arbete.

Utbildningens innehåll

Som student studerar och producerar du bland annat kortfilmer, dokumentärer och olika former av TV-produktioner. Tidigare studenter arbetar främst som fotografer och filmklippare inom nyheter, dokumentär, drama och reklamfilm. Den breda utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i flera olika riktningar.

Utbildningen kombinerar praktiskt hantverkskunnande med teknisk förståelse och teoretisk reflektion. I seminarier och produktionsredovisningar övar du upp din analytiska förmåga. Genom uppsatsskrivande övas också din förmåga till teoretiskt och praktiskt utforskande av ett fenomen som är kopplat till ämnesområdet.

Kontakt med arbetslivet

I slutet av utbildningen finns en 10 veckors arbetsplatsförlagd utbildning på ett medieföretag där du skaffar dig erfarenhet och kontakter i branschen som ofta leder till ett arbete.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta med en mängd olika uppgifter i varierande typer av produktioner, både tekniska och konstnärliga. De som genomgått programmet Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna arbetar idag bland annat som fotografer, filmklippare och bildproducenter inom nyheter, dokumentär och drama.

Utbildningen ger dig professionell kompetens och goda förutsättningar i en bransch som ständigt förändras då utbildningen noga följer utvecklingen i branschen. Till exempel är Högskolan Dalarna den enda högskolan i Sverige som lär ut produktion via optisk fiber både teoretiskt och praktiskt, det sker genom så kallad fjärrproduktion.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Konkurrensen i mediebranschen är hård och ett stort engagemang är ett måste för att lyckas. En klar majoritet av studenterna som går ut programmet lyckas ändå med att etablera sig inom film- och TV-branschen, den mycket tuffa arbetsmarknaden till trots. Här spelar utbildningens nära koppling till branschen en viktig roll där studenten genom exempelvis praktiken ges möjlighet att börja bygga ett kontaktnät redan under studierna. 

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. Interkulturella studier bedriver forskning för att öka kunskapen om hur människan fungerar i förhållande i samspelet med sin kulturella, sociala och institutionella omvärld. 

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

  • större interkulturell förståelse
  • större kunskap om värderingar och hur de förmedlas
  • större kunskap om kulturella, sociala och etniska konflikter och hur de kan överbryggas.
Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H384D
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Stängd för sen anmälan
Tillfällen
Hösten 2022
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3BFB
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig