Utbildningsprogram KFTPG

Film- och TV-produktion

Drömmer du om en framtid inom film- och tv-produktion? I en bransch som är i ständig utveckling får du i den här utbildningen kunskaper om hur man till exempel skapar dokumentärer, nyhetsinslag eller kortfilmer. Yrken som producent, fotograf eller filmklippare är vanliga efter utbildningen.
180 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen bedrivs på Mediehuset i Falun, en unik byggnad rustad med ljudstudio, TV-studio, radiostudio, ljudlab, klipprum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion.

Lärarna har mångårig erfarenhet från film- och TV-produktion eller är akademiskt meriterade. Kameran, mikrofonen och branschledande mjukvaror inom efterbearbetning är dina viktigaste verktyg under utbildningen.

Utbildningen avslutas med en 10 veckors branschförlagd placering på ett medieföretag. Här får du erfarenhet och kontakter som ofta leder till ett arbete.

Studentprojekt HT-2018 av Sara Källström, Anna Himmelstrand, Pascal Wellton, Stefan Fernqvist och Christofer Palmgren, Studenter på Filmproduktion för reklam och information.

Utbildningens innehåll

Som student studerar och producerar du bland annat kortfilmer, dokumentärer och olika former av TV-produktioner. Tidigare studenter arbetar främst som fotografer och filmklippare inom nyheter, dokumentär, drama och reklamfilm. Den breda utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i flera olika riktningar.

Utbildningen kombinerar praktiskt hantverkskunnande med teknisk förståelse och teoretisk reflektion. I seminarier och produktionsredovisningar övar du upp din analytiska förmåga. Genom uppsatsskrivande övas också din förmåga till teoretiskt och praktiskt utforskande av ett fenomen som är kopplat till ämnesområdet.

Studenter och lärare berättar om sina upplevelser om Film- och TV-produktionsprogrammet
Starka nätverk i mediebranschen, forskning som kommer studenterna till nytta och utrustning i världsklass. Här berättar engagerade lärare och motiverade studenter om hur det är att studera Film- och TV-produktion på Högskolan Dalarna. Norkay AB
Lana berättar om sina drömmar och vad utbildningen på Högskolan Dalarna har lett till.
Lama drömde om att bli journalist men tvingades avbryta studierna när kriget bröt ut i Syrien. I Sverige läste hon på Film- och TV-programmet på Högskolan Dalarna och jobbar idag på SVT. Man ska aldrig sluta drömma. Norkay AB

År 1

Introduktion till medieproduktion, 15 hp

Grunderna i filmproduktion, 15 hp

Digital efterbearbetning av ljud och bild, 15 hp

TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp

År 2

Fördjupning i klippning för film/TV, 7,5 hp

Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp

Flerkameraproduktion, fördjupning, 15 hp

Dokumentärfilmsproduktion, 15 hp

Kvalificerad filmproduktion, 15 hp

År 3

Vetenskapsteori och metod i bildproduktion, 7,5 hp

Kandidatexamensarbete, 15 hp

Konceptutveckling inom medieproduktion, 7,5 hp

Exponeringsprojekt i bildproduktion, 15 hp

Arbetsplatsförlagd bildproduktion, 15 hp

Kontakt med arbetslivet

Den sista terminen på utbildningen har du som student en tio veckor lång praktikperiod på ett medieföretag där du skaffar dig erfarenhet och kontakter i branschen. Under utbildningen förekommer också kontakt med arbetslivet inom mediebranschen i stort, framför allt genom gästföreläsare.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta med en mängd olika uppgifter i varierande typer av produktioner, både tekniska och konstnärliga. De som genomgått programmet Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna arbetar idag bland annat som fotografer, filmklippare och bildproducenter inom nyheter, dokumentär och drama.

Utbildningen ger dig professionell kompetens och goda förutsättningar i en bransch som ständigt förändras då utbildningen noga följer utvecklingen i branschen. Till exempel är Högskolan Dalarna den enda högskolan i Sverige som lär ut produktion via optisk fiber både teoretiskt och praktiskt, det sker genom så kallad fjärrproduktion.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Konkurrensen i mediebranschen är hård och ett stort engagemang är ett måste för att lyckas. En klar majoritet av studenterna som går ut programmet lyckas ändå med att etablera sig inom film- och TV-branschen, den mycket tuffa arbetsmarknaden till trots. Här spelar utbildningens nära koppling till branschen en viktig roll där studenten genom exempelvis praktiken ges möjlighet att börja bygga ett kontaktnät redan under studierna. 

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3G85
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Axel Grigor