Utbildningsprogram KFTPG

Film- och TV-produktion

En bred utbildning som ger dig möjlighet att arbeta med TV- och filmproduktion i en utvecklande bransch.
180 högskolepoäng Grundnivå

En bred utbildning som ger dig möjlighet att utvecklas i olika riktningar

Om du har som mål att arbeta inom TV och film ska du välja programmet Film- och TV-produktion. Utbildningen ger dig förutsättningarna att snabbt utvecklas i en bransch som befinner sig i ständig utveckling.

Branschförlagd utbildning ger erfarenhet och viktiga kontakter

Genom uppsatsskrivande övas din förmåga till teoretiskt och praktiskt utforskande av ett fenomen som är kopplat till ämnesområdet. Utbildningen avslutas med en 10 veckors branschförlagd placering på ett medieföretag. Här får du erfarenhet och kontakter som ofta leder till ett arbete.

Tidigare studenter arbetar främst som fotografer och redigerare inom nyheter, dokumentär, drama och reklamfilm. Men den breda utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i olika riktningar.

Studentprojekt HT-2018 av Sara Källström, Anna Himmelstrand, Pascal Wellton, Stefan Fernqvist och Christofer Palmgren, Studenter på Filmproduktion för reklam och information.

Utbildningens innehåll

Film- och TV-produktionsprogrammet är en utbildning som kombinerar praktiskt hantverkskunnande med teknisk förståelse och teoretisk reflektion. I seminarier och produktionsredovisningar övar du upp din analytiska förmåga. Teori och praktik följs åt under hela utbildningen så att teorin fördjupar den praktiska kunskapen.

Lärarna har mångårig erfarenhet från film- och TV-produktion eller är akademiskt meriterade. Kameran, mikrofonen och redigeringen är dina viktigaste verktyg under utbildningen. Som student studerar och producerar du bland annat kortfilmer, dokumentärer och olika former av TV-produktioner.

Kontakt med arbetslivet/praktik

I slutet av utbildningen finns en 10 veckors arbetsplatsförlagd utbildning på ett medieföretag där du skaffar dig erfarenhet och kontakter i branschen som ofta leder till ett arbete.

Studiemiljö

Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudio, TV-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion.

Vad blir du efter utbildningen?

Målet med studierna är att du ska kunna arbeta inom TV-branschen i yrkeskombinationen fotograf/redigerare. Utbildningen öppnar även för andra yrkesfunktioner inom TV-produktion, till exempel sändningsproducent, bildmixer och bildproducent.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

En klar majoritet av studenterna som går ut programmet lyckas med att etablera sig inom film- och TV-branschen, trots en mycket tuff arbetsmarknad.

Examen

Efter utbildningen kan du ta ut en filosofie kandidatexamen.


Senast granskad: