Utbildningsprogram KAPSG

Audiovisuell produktion för scen och event – Kandidatprogram

Vill du kombinera kreativitet och konstnärlighet inom medieproduktion är Audiovisuell produktion för scen och event rätt för dig. Du får lära dig bland annat motion graphics, musikvideo och VJ/DJ–streaming. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med scenproduktioner och offentliga installationer.
180 högskolepoäng Grundnivå

Att komponera med ljud och bild - detta är AVP (Audiovisuell produktion). 

Programmet är mångdisciplinärt och experimenterande, med audiovisuellt skapande i centrum. Här slipper du välja mellan ljud och bild, utan får arbeta med bägge delarna samtidigt. Kandidatprogrammet Audiovisuell produktion erbjuder dig därmed en möjlighet att undersöka och experimentera med både ljud och bild tillsammans. Ta del av några studentarbeten som visar hur våra studenter komponerar med ljud och bild. 

Utbildningens innehåll

De tekniska framstegen är en utgångspunkt för programmet. Behärskning av både tekniken och det kreativa skapandet leder till att produktionerna blir konstnärligt bättre och kommunikationsmässigt effektivare. Undervisningen lägger därför stor vikt vid det egna skapandet, i både fritt valda produktioner och sådana som görs på beställning. Den kommunikativa förmågan är viktig för produktioner av alla slag och du tränas i studierna både teoretiskt och praktiskt. Som student möter du olika tillämpningsområden, till exempel:

  • web-produktioner
  • musikvideos
  • audiovisuella installationer
  • audiovisuell performance

Ta del av flera studentarbeten.

Studenter berättar

imagedlymm.png

"Jag valde utbildningen för att jag blev så intresserad av förhållandet mellan ljud och bild."

Efter att ha läst filmmusik i en tidigare utbildning väcktes Idas intresse för förhållandet mellan ljud och bild. När studietiden är över vill hon förändra sin framtida bransch genom att göra den mer jämställd. 

Läs hela intervjun med Ida

Träffa våra studenter 

Programmets kurser

År 1

Introduktion till audiovisuell produktion, 15 hp
Audiovisuell komposition, 15 hp
Audiovisuellt berättande, 15 hp
Audiovisuell gestaltning 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp

År 2

Audiovisuella installationer, 15 hp
Audiovisuell performance, 15 hp
Kommunikationsteorier 7,5 hp
Entreprenörskap för medieproducenter 7,5 hp
Medieproduktion som projektarbete, 15 hp

År 3

Audiovisuell produktion, fördjupningskurs inklusive examensarbete för Ljud- och musikproduktion, 30 hp
Audiovisuell produktionspraktik 30 hp

Kontakt med arbetslivet

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en 10-veckors arbetsplatsförlagd praktikperiod.  Praktiken är mycket viktig för dig som student, där får du möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet. Samtidigt tränar du din förmåga att självständigt skapa dig branscherfarenhet och ett kontaktnät hos framtida möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

För att få en kandidatexamen i audiovisuell produktion behöver du som student 150 högskolepoäng inom huvudämnet. De kvarvarande 30 högskolepoängen är valbara och gör att du som student själv kan påverka din utbildning, vilket möjliggör utlandsstudier.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet förbereder dig för att kunna arbeta professionellt med både konstnärliga och kommersiella produktioner inom audiovisuell produktion. Med förmåga att kunna skapa både ljud, musik och rörliga bilder blir arbetsmarknaden bredare än för den som bara behärskar den ena delen. Efter avslutad utbildning återfinns våra studenter inom vitt skilda yrkesområden som exempelvis audiovisuella konstnärer, videoscenografer, filmklippare eller producenter inom konsert och event.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns ett växande behov i samhället efter just den typ av kompetens våra studenter besitter, en kombination av kunskaper inom både ljud och bild och samspelet däremellan. Audiovisuell produktion är en växande bransch där det är vanligt med eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i projekthantering och entreprenörskap.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3FZL
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3G8A
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig