Utbildningsprogram KLJMG

Ljud- och musikproduktionsprogrammet

Är du intresserad av en framtida karriär inom ljud- och musikproduktion? Här får du den kompetens som krävs för att jobba med musikproduktion, liveljud och ljudskapande till rörliga bilder. Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat musikproducent, ljuddesigner och med podcastproduktion.
180 högskolepoäng Grundnivå

En bred kunskap inom medieproduktion blir allt viktigare för att hantera de snabba förändringar som sker inom området. Därför jobbar vi med producentskap kopplat till konstnärlig och vetenskaplig skolning som förberedelser för yrkeslivet. Som student har du fri tillgång till våra lokaler i Mediehuset som exempelvis musikstudio, kontrollrum, tv-studio, ljudlab, trampstudio, lyssningsrum och biograf. Som student har du också tillgång till bokning av skolans utrustning.

Hos oss på Mediehuset finns även andra utbildningar så som manusskrivande och film- tv produktion, något som gynnar dig som student på Ljud- och musikproduktion då du får möjlighet till samarbeten med studenter på andra program inom mediemiljön.

Studenter berättar

Marcus Berg.jpg

"Jag använder det jag lärt mig på utbildningen både i arbetslivet och på fritiden."

Marcus Berg ville ta nästa steg i livet och valde att studera en utbildning kring ett stort intresse. Under studierna hittade han rätt väg mot det han arbetar med idag.

Läs hela intervjun med Marcus

Träffa våra studenter


Utbildningens innehåll

På detta program arbetar vi med kreativt produktionsarbete i alla dess former. Under första året genomför du inspelningar i både studio- och livemiljö. Du får lära dig om signalvägar, mixerbord och PA-system. Under första året får du även grunderna inom ljuddesign och mixning av filmljud parallellt med spatialt ljud och ljudteori. Under resten av utbildningen implementeras bland annat projekthantering, entreprenörskap och designprocesser. Möjlighet att specialisera sig erbjuds under år tre där tyngden ligger på konceptutveckling, eget projektarbete och vetenskaplig uppsats.

I utbildningen får du en blandning av teori och praktik i undervisningen, där det ena ständigt kopplas till och förstärker det andra. Det vetenskapliga förhållningssättet gör att du inte bara lär dig att arbeta med hur en produktion görs bra, utan även att förstå varför. Detta är något som går som en röd tråd genom alla kurser på programmet.

ÅR 1

Introduktion till medieproduktion (7,5 hp)
Audioteknologi 1 (7,5 hp)
Ljudteori (7,5 hp)
Ljudskapande till rörliga bilder (7,5 hp)
Inspelning i studio (7,5 hp)
Liveljud och liveinspelning (7,5 hp)
Audioteknologi 2 (7,5 hp)
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)

ÅR 2

Musikskapande (7,5 hp)
Analys av musikproduktioner (7,5 hp)
Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion (7,5 hp)
Från idé till master (7,5 hp)
Möten med skilda musikgenrer (7,5 hp)
Entreprenörskap för medieproducenter (7,5 hp)
Ljud- och musikproduktion som projektarbete (15 hp)

ÅR 3

Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)
Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion (15 hp)
Konceptutveckling inom medieproduktion för Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)
Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs (15 hp)
Arbetsplatsförlagd utbildning för medieproduktion (15 hp)

Kontakt med arbetslivet

Den sista terminen på utbildningen har du som student en tio veckor lång praktikperiod. Under utbildningen förkommer också kontakt med arbetslivet inom mediebranschen i stort, framför allt genom gästföreläsare.

Vad blir du efter utbildningen?

Tidigare studenter arbetar inom olika områden i branschen som exempelvis:

  • Musikproducent
  • Ljudtekniker inom livescen, event och teater
  • Ljuddesigner
  • Lärare inom medieproduktion
  • Inspelningstekniker
  • Ljudmixare för film och tv, interaktiva medier och webb
  • Produktionstekniker inom radio, på produktionsbolag och liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Mediebranschen är brokig, snabbt föränderlig och i konstant utveckling. Anställningar finns men är ofta få vilket i regel kräver eget företagande. Utbildningen förbereder dig för detta genom kurser i entreprenörskap och projekthantering direkt kopplat till branschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3G8B
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet