Utbildningsprogram KSMPG

Ljud- och musikproduktionsprogrammet

Utbildningen har en innehållsmässig bredd som speglar ljud- och musikbranschens många delområden och samtidigt ett djup som ger nödvändiga förutsättningar att hantera de utmaningar som erbjuds i framtida karriärer.
180 högskolepoäng Grundnivå

Mediehuset i Falun, där utbildningen bedrivs, är en unik byggnad rustad med ljudstudior, TV-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden relaterade till medieproduktion.

Kreativt produktionsarbete är ett viktigt inslag i nästan alla kurser i programmet. Inspelning i studio, liveljud, ljudläggning till rörliga bilder och radioproduktion är några av programmets kurser under första året. Kunskaper om projekthantering, entreprenörskap och designprocesser utvecklas kontinuerligt i produktions- och forskningsprojekt.

Närbild på ung kvinna med långt hår och stort leendeHej! Emelie Nyström heter jag, kommer ifrån Göteborg och pluggar Ljud- och musikproduktion här i Falun.

Jag valde den här utbildningen för att musik alltid har varit mitt stora intresse. När jag ville börja göra egen musik kände jag att jag själv ville kunna styra och hantera alla delarna i processen. Från idén bakom låten till de mer tekniska delarna – att spela in, producera, mixa och mastra själv.

Utbildningen har varit helt rätt för mig, jag trivs enormt med valet. Programmet var bättre än jag hade hoppats på, det innehåller så mycket mer än jag först trodde, det är väldigt brett i vilka kurser vi läser. Det ger också möjligheter att skapa kontakter med andra studenter som delar liknande intressen.

Jag valde Högskolan Dalarna för att jag tyckte att utbildningen lät bra och gav den en chans. Det var faktiskt en ren slump att jag hittade den. Jag sökte runt på antagning.se för att hitta ett program eller kurser som kunde ge mig just de redskapen jag behövde för att skriva och producera egna låtar.

Det bästa med Falun är Fet-Mats. Vet du inte vem han är så kolla upp honom! Faluns historia är generellt det bästa med Falun, otroligt intressant och ger den lilla staden sin autentiska karisma. Sedan är mediehuset bland det bästa enligt mig. Där finns otroliga möjligheter för oss studenter att utnyttja top-notch utrustning, studios, lokaler och vi har mängder av teknik till vårt förfogande.

På fritiden sitter jag en del vid datorn, gamear mycket, skriver mycket texter och gör musik, spelar även fiol och sjunger – så jag gissar på att mina grannar älskar mig. Det är fruktansvärt kul att vara kreativ så jag brukar teckna och göra tavlor också. Förutom det umgås jag med vänner och reser en del upp till Luleå.

I framtiden vill jag just nu allra mest hamna i en studio och producera musik, men min framtid är inte huggen i sten. Jag trodde att jag var säker på vad jag ville göra innan jag började studera Ljud- och musikproduktion. Men efter fyra terminer inser jag att jag gillar att hålla dörrarna öppna och se vart jag tar mig. Utbildningen ger mig goda möjligheter att ta mig lite vart jag vill.

Ett gott samhälle för mig är ett samhälle där alla har lika stora, men också samma möjligheter. Att etnicitet, kön, ekonomi och status inte har någon betydelse för personen i fråga och dess möjligheter i samhället. Att alla har samma rättigheter och likaså skyldigheter. Ett gott samhälle är när människor lär sig älska sin nästa och behandla varandra därefter, hur klyschigt det än låter.

Jag har näst intill alla möjligheter i världen att förändra saker till det bättre, oavsett vem jag är eller vad jag studerar. Men för mig som vill hamna i musikbranschen och göra det som innan har dominerats av män, ger det mig en chans att normalisera hur branschen ser på kvinnor och deras kunskaper, mestadels inom de tekniska aspekterna. Jag kanske får kämpa lite med att inte få stämpeln “kvinnlig producent” (vilket jag med största sannolikhet kommer att få, om det är vägen jag väljer att gå) men banar förhoppningsvis väg för kvinnor efter mig, att de tillslut blir kallade producenter på samma sätt som män blir. Och att detta tillslut ger kvinnor i musikbranschen lika stor plats och cred som män har idag.

Ett tips till dig som ska välja utbildning är att vara öppen till vad din inre röst säger. Ta dig tid och tänk igenom vad du vill göra, vad som betyder mest för dig i livet och hur du då väljer den väg som bäst matchar det du allra helst vill med ditt liv. Det betyder inte att du pluggar just det som ligger dig närmast om hjärtat, utan det som får dig att nå ditt mål. Men ge dig chans att tänka efter och ge dig andrum att testa på saker innan du hugger det i sten.

Ellie gör sin praktik hos favoritproducenten i LA

Ellie Åberg läser sista terminen på Ljud- och musikproduktionsprogrammet och gör sin praktik hos världskände spelmusikskompositören Inon Zur i Los Angeles.

Ung kvinna med läppring Ellie.

Hallå där Ellie, hur har du det i Kalifornien?

– Jättebra! Los Angeles är verkligen mediegiganten i världen, det finns så otroligt mycket att göra här och så många talangfulla människor att träffa. Jag lär mig massor, mer än vad jag kunnat tro.

Hur kom du i kontakt med Inon Zur från början?

– När jag var kring 14 – 15 år så kontaktade jag Inon och berättade för honom hur mycket jag såg upp till honom. Inon gjorde musiken till ett av mina favoritspel på den tiden som var Dragon Age: Origins och jag kommer ihåg hur chockad jag blev av att han faktiskt svarade mig och var intresserad av att lära känna mig och vad jag gjorde. Jag kommer ihåg hur naiv jag var och att jag sa redan då att jag var villig att flyga till Los Angeles, fortsätta producera musik och göra röstskådespeleri på allvar – vilket nu när jag tänker på det måste låtit galet för honom. Men han var fortfarande tålmodig och peppade mig till att fortsätta i samma fotspår.

Vad har du ägnat dig åt hittills under praktiken?

– Hittills har jag, tillsammans med Inons inspelnings- och mixningstekniker Ian och Inon själv, spelat in instrument till två olika projekt som Inon jobbar på samt mixat materialet.

Tre personer sitter i en musikstudioMixningsjobb i Inons studio.

Är spelljud och spelmusik något du har lust att jobba med i framtiden?

– Absolut. Spelmusik är något jag alltid velat jobba med, medan mitt intresse för spelljud och ljudläggning är något som utvecklats under min tid på högskolan. Komponering av musik är dock något som är relativt nytt för mig, då jag är något mer av en producent.

Vad hoppas du kunna lära dig under praktiken?

– Hur olika kompositörer och musikproducenter jobbar och vad de gör mer detaljerat, samt hur branschen ser ut och hur man lyckas i den, skulle jag nog säga. Sen vill jag lära mig mer om hur man komponerar för olika instrument, och mer om själva musikteorin bakom det hela.

Medelåldersman utan hår sitter vid pianoInon Zur. FOTO: Top Dollar PR.

Förutom att praktikjobba – vad hittar du på i Los Angeles?

– Jag har lyckats ta mig tiden att gå på längre promenader runt Sherman Oaks där jag bor, bilat runt, varit förbi Hollywoodskylten, varit på Universal, spanat in utsikten från Griffith Observatory, dragit runt på barer och så vidare med Ian och Inon. Men jag har ännu mer planerat som jag vill göra! Man får bara hoppas att tiden räcker.

 

Lycka till vidare!

– Tack!

Utbildningens innehåll

Den snabba tekniska utvecklingen i branschen har under senare decennier medfört stora förändringar för produktion och distribution av ljud och musik. Produktioner som tidigare krävde stora personalresurser och en omfattande utrustning kan idag genomföras med en integrerad utrustning av mindre team, eller till och med av en enda person.

Producentens överblick och ansvar för både ekonomi och konstnärligt resultat ska kombineras med ljudteknikerns insikter i produktionsteknik och -process. Till dessa personers insatser kommer musikerns, vars tillgång till de nya produktionsmedlen ger hen möjligheter till kontroll över produktionen på ett helt annat sätt än tidigare. I många fall smälter alla dessa roller ihop hos en och samma person. Ljud- och musikproduktionsprogrammet möter denna förändring genom att ge en bred utbildning, där både teori och praktik samt teknisk, konstnärlig och vetenskaplig skolning sammanflätas. Inspelning i och utanför studio, radioproduktion, PA-ljud, ljud- och musikskapande till rörliga bilder är några av de produktionsområden som utbildningen omfattar.

Kontakt med arbetslivet

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en tioveckors arbetsplatsförlagd utbildning/praktik. Praktiken är mycket viktig för dig som student, där får du möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet. Samtidigt tränar du din förmåga att självständigt skapa dig branscherfarenhet och ett kontaktnät hos framtida möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

ÅR 1

Introduktion till medieproduktion (7,5 hp)
Audioteknologi 1 (7,5 hp)
Ljudteori (7,5 hp)
Ljudskapande till rörliga bilder (7,5 hp)
Inspelning i studio (7,5 hp)
Liveljud och liveinspelning (7,5 hp)
Audioteknologi 2 (7,5 hp)
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)

ÅR 2

Musikskapande (7,5 hp)
Analys av musikproduktioner (7,5 hp)
Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion (7,5 hp)
Från idé till master (7,5 hp)
Möten med skilda musikgenrer (7,5 hp)
Entreprenörskap för medieproducenter (7,5 hp)
Ljud- och musikproduktion som projektarbete (15 hp)

ÅR 3

Ljudproduktion, fördjupningskurs (30 hp)
Delkurser:
1. Vetenskaplig teori och metod (7,5 hp)
2. Individuellt vald fördjupning (7,5 hp)
3. Examensarbete (15 hp)
Musikproduktion, fördjupningskurs (30 hp)
Delkurser:
1. Projektarbete (15 hp)
2. Ljud- och musikproduktion i praktiken (15 hp)

Vad blir du efter utbildningen?

Studenter som har läst detta program arbetar bland annat som musikproducenter, filmljudläggare, ljuddesigners för interaktiva medier och webb, liveljudtekniker på konsertscener och teatrar, produktionstekniker på radion och liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Mediebranschen är brokig, snabbt föränderlig och i ständig utveckling. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att yrkesverksamhet i regel kräver eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i entreprenörskap och projekthantering direkt kopplat till branschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.


Senast granskad: