Personlig presentation av Henrik Carlsson

Univ adjunkt ljudproduktion
Ljud- och musikproduktion Institutionen för kultur och samhälle