Studentnyheter

Visa som:
Student sitter vid datorn och arbetarm ser fundersam ut, klädd i keps och hörlurar.
Har du kört fast med uppsatsen? Eller vill du bara bolla ett problem? Biblioteket stöttar dig på vägen!
Nyhet
Vi bjuder in till en nätbaserad ceremoni för att tacka och önska alla studenter ett stort lycka till!
Nyhet
Utrikesdepartementets (UD) avrådan från icke nödvändiga resor sträcker sig i dagsläget fram till den 15 juli. Det är fortfarande ovisst vad gäller UD:s bedömning efter den 15 juli likväl som ifall andra länders gränser kommer att öppnas och gällande restriktioner förändras.
Nyhet
Då den fortsatta utvecklingen gällande pandemin Covid-19 och dess medföljande restriktioner i dagsläget är svår att förutsäga har Högskolan Dalarna tagit beslut rörande undervisningsformerna för höstterminen 2020.
Nyhet
Vi har bjudit in tre andra lärosäten till en digital workshop, ett slags benchmarking där vi jämför hur arbetet med lärosätets processer för att integrera hållbar utveckling i utbildning är upplagt.
Nyhet
Nu har Högskolan provat olika sätt att arbeta med Zoom för e-möten och från och med hösten 2020 gäller följande:
Nyhet
Hjälp oss att förbättra Högskolans utbildningar genom att svara på årets studentenkät.
Nyhet
Rektor Martin Norsell
Det är en extraordinär situation vi befinner oss i. Och extraordinära situationer kräver extraordinära insatser. Flera av dessa insatser har vi som lärosäte fått hantera på olika sätt de senaste veckorna.
Nyhet
Med anledning av regeringens rekommendation kommer all undervisning på Högskolan Dalarna att från och med onsdag 18 mars ske nätbaserat. Detta för att minska spridningen av coronaviruset.
Nyhet
INSTÄLLD: Med anledning av omständigheterna med den ovisshet som nu råder till följd av coronaviruset så ställs evenemanget in!
Nyhet
Publicerad
Kategorier