Studentnyheter

Visa som:
UHR har beviljat 260 915 Euro inom Erasmusprogrammet för perioden 2020 - 2022. Det motsvarar 145 utbyten för personal- och studentmobilitet (teoretiska studier eller praktik).
Nyhet
Ser studentwebben lite annorlunda ut? En rad uppdateringar har genomförts, bland annat har studentwebben fått en ny huvudmeny.
Nyhet
Än finns det möjlighet för utgående studentutbyte under höstterminen 2020.
Nyhet
Hållbarhetsrådet påminner om den belöning om 10 000 kr som de delar ut, inte minst aktuellt så här sista terminsveckan när många studenter presenterar sina examensarbeten!
Nyhet
Beskedet betyder att Högskolan Dalarna kan bedriva undervisning på campus men kan komma att fortsätta bedriva utbildning nätbaserat för att upprätthålla rekommendationerna.
Nyhet
Vi byter biblioteksdatasystem för hantering av lån och elektroniska resurser. Det nya systemet innebär flera förbättringar för dig som låntagare.
Nyhet
Studenter samtalar med bibliotekspersonal vid informationsdisk.
Vi söker studenter som vill arbeta på biblioteket antingen i Borlänge eller Falun. Arbetstiderna är huvudsakligen på kvällar och helger, men andra tider kan förekomma.
Nyhet
Student sitter vid datorn och arbetarm ser fundersam ut, klädd i keps och hörlurar.
Har du kört fast med uppsatsen? Eller vill du bara bolla ett problem? Biblioteket stöttar dig på vägen!
Nyhet
Vi bjuder in till en nätbaserad ceremoni för att tacka och önska alla studenter ett stort lycka till!
Nyhet
Utrikesdepartementets (UD) avrådan från icke nödvändiga resor sträcker sig i dagsläget fram till den 15 juli. Det är fortfarande ovisst vad gäller UD:s bedömning efter den 15 juli likväl som ifall andra länders gränser kommer att öppnas och gällande restriktioner förändras.
Nyhet
Publicerad
Kategorier