Studentnyheter

Visa som:
Rektor Martin Norsell
Det är en extraordinär situation vi befinner oss i. Och extraordinära situationer kräver extraordinära insatser. Flera av dessa insatser har vi som lärosäte fått hantera på olika sätt de senaste veckorna.
Nyhet
Med anledning av regeringens rekommendation kommer all undervisning på Högskolan Dalarna att från och med onsdag 18 mars ske nätbaserat. Detta för att minska spridningen av coronaviruset.
Nyhet
INSTÄLLD: Med anledning av omständigheterna med den ovisshet som nu råder till följd av coronaviruset så ställs evenemanget in!
Nyhet
Här finner du samlad information.
Nyhet
Vårt partneruniversitet har gjort sitt urval och de studenter från Högskolan Dalarna som erbjuds plats har blivit meddelade.
Nyhet
Central Sweden European Office är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU och erbjuder varje termin två praktikplatser i Bryssel.
Nyhet
Hösten 2020 startar nästa omgång av Higher Ambition Program i Dalarna och Gävleborg.
Nyhet
Exteriör Högskolan Dalarna campus Falun, med text: "Sustainable development goals"
Lördagen den 28 mars ordnar Göteborgs universitet en konferens om hur universitet och högskolor kan ta ansvar för, och inspireras av, de globala hållbarhetsmålen.
Nyhet
Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.
Nyhet
riksdagen.se
Från och med 2020 kan högskolestudenter delta i en årlig uppsatstävling om riksdagen. Två vinnare utses varje år. Läs mer på riksdagen.se/uppsatstavling
Nyhet
Publicerad
Kategorier