Ändrade öppettider för Supportcaféet

Från och med den 1 mars kommer kvällssupporten att stängas. Öppettider för Supportcaféet i Zoom är vardagar klockan 08.00-16.00.

Stängningen av nuvarande kvällssupport innebär en anpassning till de generella öppettiderna för supportfunktionerna vid högskolan. En analys av nuvarande support visar att endast ett fåtal ärenden inkommer till Supportcaféet under kvällstid, vilket motiverat beslutet att fokusera resurserna till dagtid.

Supportcaféet hjälper till kring frågor som rör högskolans digitala lärmiljö, exempelvis att hitta och arbeta i lärplattform, mötesrum i Zoom, inspelad media i Playportalen och kursvärderingsverktyget Sunet Survey.

Senast granskad:
Senast granskad: