Avstängd gång- och cykelväg vid Campus Borlänge

Avspärrningen gäller från 20 februari till och med cirka 11 mars . Anledningen är montage av byggkran med mera . Respektera hänvisningarna som finns.

Använd istället gång och cykelvägen som går närmare Trafikverket se gul markering på bild. 

Vy över byggnad med markeringar var avstängning sker.
Gul markering visar alternativ gång- och cykelväg mellan parkering och campus. Högskolan Dalarna
Senast granskad:
Senast granskad: