Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling

Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Nu kan du som student ansöka om bidraget!
Jordglob framför Högskolan Dalarna
Mikael Tengnér

Varje år delar Högskolan Dalarna ut en utmärkelse för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Vinnande student tilldelas ett resestipendium om 10 000 kr, ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling.

Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 1 september 2023 - 31 augusti 2024 kan ansöka om bidraget. Senast den 1 september 2024 ska ansökan göras. Tipsa gärna dina studiekamrater på examensarbeteskurser!

Läs mer om utmärkelsen och hur du ansöker om stipendiet.

 

Senast granskad:
Senast granskad: