Följ hänvisningar!

Nu har avspärrningarna på Campus Borlänge justerats så det går att ta sig till parkeringen norr om högskolan via gångvägen utanför högskolebyggnaden.

Det är dock att föredra att välja den gångväg som återfinns på andra sidan vägen, längs Trafikverkets lokaler. 

Gångvägen längs med högskolabyggnadnen är fortsatt delvis avspärrad och det är viktigt att de hänvisningar som finns efterföljs. Observera att denna väg inte är tillgänglighetsanpassad, men plogas och grusas. Under vissa dagar och veckor kommer gångvägen vara avspärrad för exemelvis stomresning och dylikt. 

Senast granskad:
Senast granskad: