Bästa examensarbete inom hållbar utveckling

Nu kan du som student ansöka om den belöning om 10 000 kr som årligen delas ut till det examensarbetet som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.
Jordglob
Mikael Tengnér

Varje år delar Högskolan Dalarna ut en utmärkelse för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Vinnande student tilldelas ett resestipendium om 10 000 kr, ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling.

Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 1 september 2023 - 31 augusti 2024 kan ansöka om bidraget. Senast den 1 september 2024 ska ansökan göras. Tipsa gärna dina studiekamrater på examensarbeteskurser!

Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas - Högskolan Dalarna (du.se)
Award for Best Thesis: Theme - Sustainable Development - Dalarna University (du.se)

Senast granskad:
Senast granskad: