Yrkesdidaktik

Detta är mötesplatsen med fokus på yrkesdidaktik för forskare, lärarutbildare och doktorander med anknytning till yrkeslärarprogrammet.

Den yrkesdidaktiska forskningsgruppen är en mötesplats främst för forskare, lärarutbildare och doktorander med anknytning till yrkeslärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Fokus ligger på yrkesdidaktiken, med den kunskap som berör yrkeslärares didaktiska arbete med planering och genomförande av utbildning, och främst då utbildning i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram och i den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

I utbildning i yrkesämnen ingår såväl den skolförlagda undervisningen som det arbetsplatsförlagda lärandet, och yrkesdidaktiken behandlar båda dessa delar. Utöver detta intresserar sig gruppen även för bredare kunskap om och för yrkesutbildning, exempelvis yrkeslärares kunskapsbas förutom yrkesdidaktiken samt yrkesutbildning i andra sammanhang än gymnasieskola och komvux.

Senast granskad:
Kontakt
Per Andersson
Gästprofessor Yrkesdidaktik
Senast granskad: