Yrkesdidaktik

Detta är mötesplatsen för forskare, lärarutbildare och doktorander med anknytning till yrkeslärarprogrammet. Fokus ligger på yrkeslärares didaktiska arbete med planering och genomförande av utbildning, främst på gymnasieskolans yrkesprogram och i den kommunala vuxenutbildningen.

Grupp personer inomhus lärosal sitter står
Ulrika Lundholm Ericsson

Om forskargruppen

Den yrkesdidaktiska forskningsgruppen är en mötesplats främst för forskare, lärarutbildare och doktorander med anknytning till yrkeslärarprogrammet på Högskolan Dalarna, men vi bjuder gärna in gäster till våra seminarier. Fokus ligger på yrkesdidaktiken, med den kunskap som berör yrkeslärares didaktiska arbete med planering och genomförande av utbildning, och främst då utbildning i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram och i den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

Yrkesutbildningen och yrkesämnena omfattar en stor bredd och variation av yrken. Bland de tolv nationella yrkesprogrammen på gymnasieskolan finns exempelvis bygg- och anläggningsprogrammet, naturbruksprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. På komvux erbjuds motsvarande utbildning i kortare yrkespaket med fokus på yrkesämnen, men där de gymnasiegemensamma ämnena inte ingår.

I utbildningen i yrkesämnen ingår såväl den skolförlagda undervisningen som det arbetsplatsförlagda lärandet, och yrkesdidaktiken behandlar båda dessa delar. Inte minst är samspelet mellan skola och arbetsplats viktigt i yrkesutbildning. Forskningsgruppen bidrar främst till forskningsanknytningen för yrkeslärarprogrammet, som utbildar lärare för yrkesutbildningen på gymnasienivå, vilket innebär att denna utbildning står i fokus.

Utöver detta intresserar sig den yrkesdidaktiska gruppen även för bredare kunskap om och för yrkesutbildning, exempelvis om yrkeslärares kunskapsbas utöver yrkesdidaktiken samt om yrkesutbildning i andra sammanhang som folkhögskola, yrkeshögskola och högre utbildning.

Per Andersson
Gästprofessor Yrkesdidaktik
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Inger Lindqvist
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt

Doktorandprojekt: Vuxna utrikesfödda yrkeselever och hur de får till sig arbetsplatsens normer och värderingar (Åsa Kindevåg)
Start: 2022-09-01

Nordisk forskning om yrkeslärarutbildning
Start: 

Professionellt seende av praktiskt kunnande
Start: 

Lärare som lyckas med ämnesintegrering

Start: 

Publikationer

Annerberg, AnnaPraktiskt kunnande : yrkeslärare och lärare i estetiska ämnen i kollegialt utvecklingsarbeteNORDYRK 2022 : 2022. Konferensbidrag : refereegranskat.

Annerberg, AnnaAtt vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram : erfarenheter från ett utvecklingsprojektNORDYRK 2019 : 2019. Konferensbidrag : refereegranskat.

Annerberg, Anna, Fändrik, Anna KarinAtt vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram : Erfarenheter från ett utvecklingsprojektNordic Journal of Vocational Education and Training, 2018, Vol. 8, No. 3, 124-140. Artikel : refereegranskat. 

Annerberg, Anna, Teledahl, AnnaSuccessful integration of mathematics and vocational subjects : Professional relations between different groups of teachersECER 2018 “Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?” took place 3 – 7 September at the Free University Bolzano. : 2018. Konferensbidrag : refereegranskat.

Annerberg, AnnaGymnasielärares skrivpraktiker : Skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola, Örebro university, 2016. Doktorsavhandling. 

Munters, Anna, Lindqvist, IngerMaking Learning Possible : Nätbaserad utbildning vid Högskolan DalarnaNU2014 UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts : 2014. Konferensbidrag. 

Lindqvist, Inger, Munters, AnnaMaking Learning Possible : Net based learning at Dalarna University, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat.

Samarbeten

Nordyrk – Nordiskt forskarnätverk inom yrkesutbildning

Linköpings universitet

 

Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Per Andersson
Gästprofessor Yrkesdidaktik
Senast granskad: