Forskningsprojekt: Professionellt seende av praktiskt kunnande

Projektledare
Anna Annerberg
Deltagare
Martin Göthberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med studien är att synliggöra och problematisera vilka aspekter av praktiskt kunnande som lärare i praktisk-estetiska ämnen gör centrala i kollegial utveckling av den egna bedömningspraktiken. Undersökningen är viktig för den didaktiska forskningen kring praktiskt kunnande, ett område där forskning om lärares praktiska arbete med, och förståelse av, praktiskt kunnande efterfrågas.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
PUD Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna