Anna Annerberg

Personlig presentation av Anna Annerberg

Universitetslektor pedagogik
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Under våren 2023 har jag ett uppdrag som prodekan, vilket innebär att jag är vice ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Uppdraget innebär arbete med övergripande kvalitetsfrågor för högskolan. Förutom detta undervisar jag blivande yrkes- och ämneslärare och ägnar mig åt forskning.

Nämnder

Vice ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden
Ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i Utskott för granskning av utbildning

Forskning

Min forskning rör frågor om profession och utbildning. Efter ett nyligen avslutat uppdrag som programansvarig för yrkeslärarutbildningen fokuserar jag i min forskning just nu särskilt på yrkeslärares arbete och yrkeslärarutbildning. 

Forskningsprojekt

Publikationer