Anna Annerberg

Personlig presentation av Anna Annerberg

Universitetslektor pedagogik
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag arbetar som prodekan, vilket innebär att jag är vice ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Uppdraget innebär arbete med övergripande kvalitetsfrågor för högskolan. Förutom detta undervisar jag blivande yrkes- och ämneslärare och ägnar mig åt forskning.

Nämnder

Vice ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

Forskning

Min forskning rör frågor om lärarprofession och lärarutbildning. I mina pågående forskningsprojekt fokuserar jag särskilt på yrkeslärares arbete och yrkeslärarutbildning. 

Forskningsprojekt

Publikationer