Per Andersson

Personlig presentation av Per Andersson

Gästprofessor Yrkesdidaktik
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag arbetar med att utveckla den vetenskapliga miljön med anknytning till yrkeslärarprogrammet. Uppdraget handlar främst om att bidra till kompetensutvecklingen hos de lärare som undervisar på programmet,  genom att ordna forskningsseminarier och att stötta och handleda programmets forskande lärare.

Kontakt

Bakgrund

Jag disputerade vid Linköpings universitet år 2000. Sedan 2013 arbetar jag som professor i pedagogik vid Linköpings universitet, framför allt med forskning om yrkesutbildning och vuxenutbildning. Sedan 2021 är jag dessutom gästprofessor i yrkesdidaktik vid Högskolan Dalarna.

Undervisning

Föreläsningar främst på yrkeslärarprogrammet om yrkesdidaktik och om vuxnas lärande.

Forskning

Min forskning och mina publikationer är främst kopplade till min huvudsakliga anställning på Linköpings universitet. Mer information finns på min hemsida där.