Forskningsprojekt: Nordisk forskning om yrkeslärarutbildning

Projektledare
Anna Annerberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Inom projektet sammanställs forskning om nordisk yrkeslärarutbildning som publicerats internationellt 2010-2019.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Utbildning och lärande, Högskolan Dalarna