Idrottspedagogik

Den här mötesplatsen samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande som är intresserade av frågor som rör uppfostran, undervisning och lärprocesser inom idrott, såväl inom som utanför skola och högre utbildning.

Idrottspedagogisk forskning inrymmer frågor om hur kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och värderingar inom och kring idrott, i sin vida betydelse, produceras, förmedlas och lärs in och i vilket sammanhang dessa kommunikations- och påverkansprocesser äger rum. Vidare studeras olika idrottskulturer, liksom olika synsätt på kropp, rörelse och lärande. Till forskningsområdet hör också frågor som rör idrottsdidaktik, dvs. frågor som har undervisningsprocessen i fokus.

Senast granskad:
Kontakt
Erik Backman
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Senast granskad: