Erik Backman

Personlig presentation av Erik Backman

Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Avdelningschef
Avdelningen för idrott och medicin Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Nämnder

Ledamot i Forskarutbildningsnämnden

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer