Erik Backman

Personlig presentation av Erik Backman

Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer