Erik Backman

Personlig presentation av Erik Backman

Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer