Kurs GIH2RC

Miljömässig hållbarhet i ämnet idrott och hälsa

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva aktuell forskning om miljömässig hållbarhet inom ämnet idrott och hälsa
  • genomföra rörelseaktiviteter i kontextualiserade landskap under olika årstider och diskutera de genomförda aktiviteternas miljöpåverkan i relation till ämnet idrott och hälsa
  • diskutera och problematisera didaktiska överväganden vid undervisning av miljömässig hållbarhet inom ämnet idrott och hälsa
  • med utgångspunkt i ett didaktiskt perspektiv, planera undervisning inom en rörelsekultur inom vilken frågor om miljömässig hållbarhet särskilt beaktas.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1
Anmälningskod:
HDA-V3BD8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig