Gunn Nyberg

Personlig presentation av Gunn Nyberg

Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Fil dr Utbildningsvetenskap
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Docent Idrotts- och hälsovetenskap inriktning pedagogik
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag är under läsåret 2023-2024 tjänstledig 80% för anställning som professor i idrottsvetenskap och idrott och hälsa på Universitet i Agder, Norge. Under läsåret handleder jag två doktorander vid HDa.

Bakgrund

Jag har jobbat som lärare i svenska och idrott och hälsa under 16 år innan jag började undervisa på Högskolan Dalarna i lärarutbildningen. Jag har disputerat i Utbildningsvetenskap med inriktning praktiska kunskapstraditioner. Avhandlingen handlade om kunskapsbegreppet med särskilt fokus på praktisk kunskap. Jag undervisar främst i lärarutbildningen inriktning idrott och hälsa och har medverkat i utformningen av dessa kurser. Tillsammans med två kollegor har jag ett övergripande ansvar för innehållet och utformningen av dessa kurser.

Undervisning

Jag undervisar i vetenskapsteori, vetenskapligt skrivande, didaktik, bedömning och betyg, praktiknära forskning, normer i rörelsekulturer samt i rörelsekurser med fokus på dans och simning, där vi samtidigt prövar teorier om lärande och undervisning.

Kursansvar

Forskning

Mitt forskningsintresse är riktat mot kunskap, kunnande, lärande och undervisning. I flera projekt har drivkraften varit att utmana, och utforska alternativ till, snäva och exkluderande föreställningar om vad det innebär att 'vara bra i idrott och hälsa' och vad rörelseförmåga kan innebära om aktörens erfarande beaktas. Mitt intresse för kunskap, kunnande, lärande och undervisning innefattar även andra skolämnen som exempelvis svenska och matematik. De flesta forskningsprojekten genomförs i skolan och högre utbildning varav flera i samarbete med verksamma lärare och lärarutbildare.

Forskningsprojekt

Publikationer