Personlig presentation av Kristina Hagdahl

Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag undervisar i kurser på grund- och ämneslärarprogrammen, samt på yrkslärarprogrammet. Den sortens kurser där ni möter mig är framför allt ledarskap/lärarskap, sociala relationer, barn- och ungdomslitteratur samt text och tal. Jag arbetar också med handledning av olika slag.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har arbetat som ämneslärare i gymnasieskolan sen år 1998. De ämnen jag är legitimerad i är engelska, svenska och psykologi. I långsam takt närmar jag mig även en lärarlegitimation i juridik. Jag har också några års erfarenhet av att arbeta som skolledare, så mitt arbetsliv har så här långt rört sig i skolvärlden - på olika sätt och med olika uppdrag. På Högskolan Dalarna har jag arbetat sen år 2021, på avdelningen för språk, litteratur och lärande och på avdelningen för pedagogiskt arbete. Jag gör också en del uppdrag för pedagogisk utveckling Dalarna, PUD.