Utbildningsprogram LYSLA

Yrkeslärarprogrammet

Som yrkeslärare delar du med dig av dina gedigna kunskaper inom ett yrke till ungdomar och vuxna på väg att ta steget in i branschen.
90 högskolepoäng Grundnivå

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som redan har fördjupade och aktuella kunskaper inom ett yrke och vill ta steget till att bli yrkeslärare. Utbildningen leder till behörighet att undervisa i ett eller flera av de 200 yrkesämnen som finns både på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Kanske arbetar du redan nu med yrkesämnen på gymnasieskolan, kanske funderar du på att yrkesväxla och genom att undervisa dela med dig av dina yrkeskunskaper till andra, på väg in i vuxenlivet och i yrkeslivet. Kanske är du redo för att ta nästa steg.

Studierna på yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ges med två olika studietakt: antingen på 50 % över 3 år eller 100 % över 1,5 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via Internet. I utbildningen ingår vanligtvis två obligatoriska träffar i Falun varje termin.

Du måste styrka att du har yrkeskompetens för att antas till programmet
Läs om valideringsprocessen, hur du söker till programmet och den hjälp du får när du söker.

Utbildningens innehåll

På yrkeslärarprogrammet läser du kurser i utbildningsvetenskap. Det handlar bland annat om didaktik, pedagogiskt ledarskap, skolans värdegrund, och utveckling och lärande. Under din studietid varvas teori och praktik, genom att en tredjedel av utbildningen görs i ute i skolverksamheterna, som VFU. Under din VFU-tid får du stöd av en verksamhetsförlagd handledare och gott om möjligheter att träna planering, genomförande och utvärdering av undervisning.

Läs om yrkeslärare i Lärarutbildningsguiden

Om du läser programmet på 100%

Termin 1

  • Didaktik och läroplansteori
  • Undervisning och ledarskap

Termin 2

  • Kunskap, lärande och bedömning
  • Ämnesdidaktik och specialpedagogik

Termin 3

  • Professionellt lärarskap och skolutveckling
  • Självständigt arbete

Om du läser programmet på 50%

Termin 1

Didaktik och läroplansteori

Termin 2

Undervisning och ledarskap

Termin 3

Kunskap, lärande och bedömning

Termin 4

Ämnesdidaktik och specialpedagogik

Termin 5

Professionellt lärarskap och skolutveckling

Termin 6

Självständigt arbete

Kontakt med arbetslivet

En stor del av studierna utgörs av praktik i form verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola. Där får du under ledning av skickliga lärare bland annat lär dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning i din framtida arbetsmiljö.

VFU i Yrkeslärarprogrammet

Praktik utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. Några månaders praktik inom EU är en merit som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Som yrkeslärare kan du arbeta både på ungdomsgymnasiet och i vuxenutbildningen. Dina elever kan vara unga på väg ut i vuxenlivet eller något äldre, som ställer om för att komma ut på arbetsmarknaden. Som yrkeslärare är du behövd och du har möjlighet att få vara med om att se människor utvecklas, växa och kliva in i yrkeslivet.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Bristen på behöriga yrkeslärare gör det svårt för många skolor att rekrytera. Om du utbildar dig till yrkeslärare kommer du ha goda möjligheter till anställning och ett utvecklande och stimulerande arbete.

Examen

Yrkeslärarexamen omfattande 90 högskolepoäng.

Studera vidare

Vill du komplettera din yrkeslärarexamen finns det gott om möjligheter. Du kan fördjupa dig inom ämnet pedagogiskt arbete, eller läsa andra kompletterande ämnen.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3JZE
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3JZF
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
20 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3KFV
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3KFW
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
20 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig