Utbildningsprogram LYLPA

Yrkeslärarprogrammet

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
90 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet.

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill bli lärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen leder till behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen. Läs mer om yrkeslärare i Lärarutbildningsguiden.

Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ges med en studietakt på 50 % över 3 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I utbildningen ingår en obligatorisk träff i Falun varje termin. Läs mer i programhandboken (pdf).

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta kunskaper i något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. Kunskaperna ska ha förvärvats genom yrkeserfarenhet och studier. Det kan handla om gymnasial- eller eftergymnasial utbildning, studier vid högskola eller yrkeshögskola eller motsvarande. Läs mer om: Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare

Hur söker du till utbildningen?

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna startar varje år på vårterminen. Ansökan görs på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober.

Dessutom ska en behörighetsprövning av dina yrkeskunskaper göras. Detta sker i samarbete med Valiweb i Skellefteå för dig som söker till Högskolan Dalarna i första hand. Söker du ett annat lärosäte i första hand ska du följa de instruktioner som ges där. Dina yrkeskunskaper ska endast prövas av det lärosäte som du söker till i första hand.

Om du söker till Högskolan Dalarna i första hand ska du gå in på Valiweb och göra en digital valideringsansökan. Instruktionsfilmen "Steg för steg" visar hur det går till. 

Alla betyg, tjänsgöringsintyg och annat som styrker det du åberopar i din kartläggning ska vara ValiWeb tillhanda snarast. Skicka handlingarna med post, märk kuvertet med "Yrkeslärare" och skicka till:
Skellefteå kommun
ValiWeb
931 85 Skellefteå

Observera att din grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasiebetyg eller motsvarande) som granskas av Högskolans antagningsenhet ska laddas upp på www.antagning.se.

Har du frågor gällande din ansökan kan du kontakta antagningen@du.se

För frågor om studievägledning kan du kontakta studievagledning@du.se.

Utbildningens innehåll

Yrkeslärarutbildningen är uppbyggd av kurser inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagda studier (VFU) fördelade på 11 kurser. Programmets första kurser heter Skolväsendets historia och samhällsuppdrag och Ledarskap för yrkeslärare. Läs mer om programmets kurser och struktur (pdf).

Studera nätbaserat

Högskolan Dalarna har en lång erfarenhet av lärarutbildning och god kompetens inom digitala undervisningsformer. Det gör att ny teknik kan användas i yrkeslärarutbildningen.

Yrkeslärarprogrammet är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. Det innebär att du som studerande kan ta del av föreläsningar, delta i seminarier och studiegrupper via internet. Schemalagda och obligatoriska seminarier äger rum cirka en gång varannan vecka. En gång per termin deltar du på en campusträff i Falun om två till tre dagar. 

Läs mer om att studera via nätet.

Vad blir du efter utbildningen?

Bristen på behöriga yrkeslärare gör det svårt för många skolor att rekrytera. Om du utbildar du dig till yrkeslärare kommer du således att ha goda möjligheter till anställning och ett utvecklande och stimulerande arbete. Efter avslutad utbildning ansöker du om yrkeslärarexamen. Den ger dig behörighet att undervisa i dina yrkesämnen.

Senast granskad: