Utbildningsprogram LYRPA

Yrkeslärarprogrammet

På Högskolan Dalarna kan du läsa yrkeslärarutbildningen både på helfart och på halvfart. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
90 högskolepoäng Grundnivå

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som redan har fördjupade och aktuella kunskaper inom ett yrke och vill ta steget till att bli yrkeslärare. Utbildningen leder till behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen både på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Studierna omfattar 90 högskolepoäng och ges med två olika studietakt: antingen på 50 % över 3 år eller 100 % över 1,5 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via Internet. I utbildningen ingår vanligtvis två obligatoriska träffar i Falun varje termin.

Du måste styrka att du har yrkeskompetens för att antas till programmet
Läs om valideringsprocessen, hur du söker till programmet och den hjälp du får när du söker.

Utbildningens innehåll

Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ges med två olika studietakt: antingen på 50 % över 3 år eller 100 % över 1,5 år. Du ansöker till det programtillfället som har den studietakt du önskar studera. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via Internet. I utbildningen ingår vanligtvis två obligatoriska träffar i Falun varje termin.

Läs om yrkeslärare i Lärarutbildningsguiden

Programmets kurser

Om du läser programmet på 100%

Termin 1

 • Didaktik och läroplansteori
 • Undervisning och ledarskap

Termin 2

 • Kunskap, lärande och bedömning
 • Ämnesdidaktik och specialpedagogik

Termin 3

 • Professionellt lärarskap och skolutveckling
 • Självständigt arbete

Om du läser programmet på 50%

Termin 1

Didaktik och läroplansteori

Termin 2

Undervisning och ledarskap

Termin 3

Kunskap, lärande och bedömning

Termin 4

Ämnesdidaktik och specialpedagogik

Termin 5

Professionellt lärarskap och skolutveckling

Termin 6

Självständigt arbete

Studenter berättar 

imagekk61g.png

"Jag har fantastiska kurskamrater med erfarenheter från en mängd olika branscher."

Thomas studerar yrkeslärarprogrammet samtidigt som han arbetar som gymnasielärare. Enligt honom är planering det viktigaste för att lyckas kombinera studier med arbete.

 

Läs hela intervjun med Thomas

Träffa våra studenter 

Kontakt med arbetslivet

En stor del av studierna utgörs av praktik i form verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola. Där får du under ledning av skickliga lärare bland annat lär dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning i din framtida arbetsmiljö.

VFU i Yrkeslärarprogrammet

Praktik utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. Några månaders praktik inom EU är en merit som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Bristen på behöriga yrkeslärare gör det svårt för många skolor att rekrytera. Om du utbildar dig till yrkeslärare kommer du ha goda möjligheter till anställning och ett utvecklande och stimulerande arbete.

Examen

Yrkeslärarexamen omfattande 90 högskolepoäng.

Studera vidare

Vill du komplettera din yrkeslärarexamen finns det gott om möjligheter. Du kan fördjupa dig inom ämnet pedagogiskt arbete, eller läsa andra kompletterande ämnen.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3G9H
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Akademiska poäng (1-165 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3G9J
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Akademiska poäng (1-165 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
20 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3EKZ
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3EL2
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3HMN
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3HMP
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig