Utbildningsprogram LYLPA

Yrkeslärarprogrammet

På Högskolan Dalarna läser man yrkeslärarutbildningen på halvfart. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
90 högskolepoäng Grundnivå

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som redan har fördjupade och aktuella kunskaper inom ett yrke och vill ta steget till att bli yrkeslärare. Utbildningen leder till behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen både på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Studierna omfattar 90 högskolepoäng och ges med en studietakt på 50 % över 3 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via Internet. I utbildningen ingår en obligatorisk träff i Falun varje termin.

Du måste styrka att du har yrkeskompetens för att antas till programmet
Läs om valideringsprocessen, hur du söker till programmet och den hjälp du får när du söker.

Utbildningens innehåll

Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ges med en studietakt på 50 % över 3 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via Internet.

Läs om yrkeslärare i Lärarutbildningsguiden

Kontakt med arbetslivet

En stor del av studierna utgörs av praktik i form verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola. Där får du under ledning av skickliga lärare bland annat lär dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning i din framtida arbetsmiljö.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Bristen på behöriga yrkeslärare gör det svårt för många skolor att rekrytera. Om du utbildar dig till yrkeslärare kommer du ha goda möjligheter till anställning och ett utvecklande och stimulerande arbete.

Examen

Yrkeslärarexamen omfattande 90 högskolepoäng.

Studera vidare

Vill du komplettera din yrkeslärarexamen finns det gott om möjligheter. Du kan fördjupa dig inom ämnet pedagogiskt arbete, eller läsa andra kompletterande ämnen.

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Anna Annerberg