Personlig presentation av Åsa Kindevåg

Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Hej!

I min roll som adjunkt arbetar jag på yrkeslärar- och KPU-programmet.

Den största delen av min tid går dock till att vara doktorand i pedagogisk arbete med inriktning yrkesdidaktik. Projektet handlar om vuxna utrikesfödda elever på yrkesprogram.

Bakgrund

Jag är leg. yrkeslärare i vård- och omsorg och doktorand i pedagogiskt arbete.

Forskning

Mitt doktorandprojekt har utrikesfödda vuxna elever på en vård- och omsorgsutbildning i fokus, med frågan om och hur de får till sig de för yrket nödväniga normer och värderingar som finns i äldreomsorgen. 

 

Publikationer