Inger Lindqvist

Personlig presentation av Inger Lindqvist

Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag arbetar på Yrkeslärarprogrammet och KPU-programmet i kurserna Didaktik & läroplansteori, Undervisning & ledarskap (VFU 1) samt Specialpedagogik & ämnesdidaktik (VFU 2). Utöver läraruppdraget är jag med i några olika utvecklingsprojekt.  

Andra profilsidor

Forskning

Publikationer