Forskningsprojekt: Lärare som lyckas med ämnesintegrering

Projektledare
Anna Annerberg
Anna Teledahl
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det övergripande mål som driver denna studie är att belysa vad som kännetecknar framgångsrika
samarbeten lärare emellan i ämnesintegreringsprojekt. Med framgångsrika samarbeten avses i detta sammanhang samarbeten som av lärare och skolledning talas om som lyckade. Studiens syfte är att identifiera och problematisera lärares relationer till varandra och till olika förståelser av ett gemensamt ämnesinnehåll i samband med ämnesintegrering i matematik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
PUD Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna