Anna Teledahl

Personlig presentation av Anna Teledahl

Universitetslektor matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning
Fil dr
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Jag undervisar på lärarutbildningen och bedriver forskning i matematikdidaktik. Min forskning handlar bland annat om bedömning i skolan och om elevers skrivande i matematik och hur detta skrivande kan bedömas och utvecklas.

Andra profilsidor

Råd

Institutionsledningsråd ILU

Bakgrund

Jag har en bakgrund som lärare i matematik och No på högstadiet där jag arbetade i 15 år. Under min karriär har jag också varit fackligt engagerad samt arbetat som matematikutvecklare i Falu Kommun. Min forskarutbildning genomförde jag inom forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser (TKP) som var ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro univesitet.

Undervisning

Jag undervisar i alla lärarprogram företrädesvis om matematik och matematikdidaktik samt om bedömning i skolan.

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Jag jobbar med flera olika forskningsprojekt. Ett projekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet handlar om elevers skrivande i matematik och hur lärare kan undervisa för att utveckla detta skrivande. Ett annat projekt handlar om gymnasielärares bedömningspraktiker och i detta projekt tittar vi på skillnader mellan hur lärare i svenska respektive matematik beskriver sina respektive praktiker för att bedöma och sätta betyg på sina elever. Jag arbetar också med forskning om lärares kollegiala arbete med undervisningsutveckling tillsammans med en doktorand vid Örebro universitet. Jag har också ett pågående longitudinellt projekt om hur lärare ger återkoppling till elever under problemlösningsarbete.

Forskningsprojekt

Publikationer