Utbildningsprogram L79IA

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9, matematik och idrott och hälsa, arbetsintegrerad utbildning

En lärarutbildning som ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad ämneslärarutbildning med inriktning årskurs 7–9 i ämnens matematik och idrott och hälsa, 240 hp. I utbildningen kombineras studier på 75% med arbete som lärare på en skola i regionen på 50%. På så sätt kan högskolestudierna relateras till egna erfarenheter från den pedagogiska verksamheten samtidigt som erfarenheter från arbetet som lärare är värdefulla för studierna på högskolan. Utbildningen är campusförlagd och upplagd så att undervisning kan schemaläggas under två fasta dagar per vecka och arbetet på skolan sker tre fasta dagar per vecka.

När du läser arbetsintegrerad ämneslärarutbildning mot årskurs 7–9 blir du behörig att undervisa i matematik samt idrott och hälsa. Utbildningen består av tre delar:

  • Ämnesstudier inklussive didaktik i matematik och idrott och hälsa.
  • Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna som bland annat behandlar undervisning och lärande, ledarskap, skolans organisation, bedömning och sociala relationer.
  • Verksamhetsförlagd utbildning på den skola där du har din aspiranttjänst.

Parallellt med ansökan till utbildningen behöver du söka tjänst hos den huvudman där du vill arbeta som lärare. Hos regionens huvudmän finns ett antal tjänster tillgängliga för studenter som läser det arbetsintegrerade ämneslärarprogrammet (så kallade läraraspiranttjänster). De kommuner som erbjuder aspiranttjänster annonserar dem. Du behöver därför kontakta den eller de kommuner du är intresserad av för att få mer information och lämna in de ansökningshandlingarna som efterfrågas.

Vid anställning blir du knuten till en läraraspiranttjänst hos någon av skolhuvudmännen under hela studietiden. Läraraspirantkontraktet förnyas en gång per år. Lönen består av en del lön för arbetet som läraraspirant och en del lön för högskolestudier. All ekonomisk ersättning utgår från deltagande huvudmän i regionen.

Lista över kommunernas kontaktpersoner för arbetsintegrerad lärarutbildning - ta kontakt för att få mer information om och hur du ska söka tjänst i den specifika kommunen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen förbereder dig för att undervisa i matematik och idrott och hälsa.

Ämnesstudierna i matematik ger dig bland annat kunskaper om taluppfattning, algebra, diskret matematik, analys, geometri samt sannolikhetslära och statistik. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa och idrottskultur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Studenter berättar 

imageg5o1.png

"Det blir ett utbyte åt båda håll och det finns mycket lärdom att ta av varandra."

Efter att redan ha arbetat i skolans värld under en tid valde Martina Engmalm och Madelene Ingesson att vidareutbilda sig till lärare samtidigt som de fortsatte att undervisa.

Läs hela intervjun med Martina och Madelene

Träffa våra studenter 

 

 

Kontakt med arbetslivet

I den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap med erfarenheter som du skaffar dig genom att du samtidigt du arbetar som lärare i regionen. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet.

Studera utomlands

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Alla blivande lärare uppmuntras dessutom att delta i utbyten som vi har med våra partneruniversitet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till lärarexamen med möjlighet att arbeta i årskurs 7-9.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning varvat med erfarenheter från yrkeslivet direkt kommer du att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Lärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 omfattande 240 högskolepoäng.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till bland annat vår forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och vårt Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig
Anna Teledahl