Utbildningsprogram LMPAA

Magisterprogram i pedagogiskt arbete

Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete riktar sig till lärare, förskollärare och skolledare som vill utvecklas genom fortsatta akademiska studier.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

På verksamhetsfältet behövs lärare som kan leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Detta är ett arbete som kräver fördjupade kunskaper om praktikens förutsättningar för att bidra till utveckling och lärande.

Programmet är orienterat mot utbildningsvetenskapliga perspektiv på aktuella pedagogiska praktiker, som syftar till att stärka den professionella yrkesrollen och samtidigt förbereda för en forskarutbildning.

Utbildningens innehåll

Programmet har en utbildningsfilosofisk kärna som möter en praktiknära förståelse där begrepp som vetenskap och beprövad erfarenhet är betydelsebärande. 

I utbildningsprogrammet erbjuds redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker. Redskap för detta återfinns inom utbildningsvetenskaplig forskning och utbildningsfilosofi. De teoretiska utgångspunkterna görs relevanta genom att frågor kontinuerligt ställs i relation till aktuella pedagogiska praktiker. Programmet erbjuder på så sätt en progression i det att teoretiska redskap successivt bidrar till nya sätt att förstå och problematisera pedagogiska praktiker och dess syften.

Programmet är en nätbaserad utbildning som vänder sig till dig som vill studera nätbaserat via internet. Det gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala videokonferenser via din dator oavsett var i landet du bor.

Samtliga av programmets nedanstående kurser ingår i huvudområdet pedagogiskt arbete.

Utbildningsfilosofiska perspektiv, 7,5 hp
Utbildningsvetenskapliga teorier, 7,5 hp
Perspektiv på pedagogisk praktik, 7,5 hp
Tematisk fördjupning, 7,5 hp
Utbildningsvetenskapliga ansatser - teoretisk och  metodologisk fördjupning, 7,5 hp
Examensarbete för magisterexamen i pedagogiskt arbete, 15 hp
Att kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

För studerande som läst och tillgodogjort sig kurserna Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och professionsvägledning, 7,5, hp och Didaktisk analys för fortsatt professionsutveckling, 7,5 hp, och vill söka till magisterprogrammet, är det möjligt att tillgodoräkna sig dessa kurser.

Studenter berättar

imagefqik.png

"Jag tycker att alla lärare har användning av programmet i sin profession, då det ger nya insikter och perspektiv på undervisning."

Att läsa pedagogiskt arbete öppnade upp Emils ögon om skolvärldens alla möjligheter. Magisterprogrammet bidrog med självförtroendet att söka till den doktorandtjänst han har i dag.

 

Läs hela intervjun med Emil

Träffa våra studenter

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en fördjupad yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Akademiskt vidareutbildade lärare åtnjuter stor attraktionskraft på verksamhetsfältet. Idén om lärares karriärvägar utgör en viktig del i möjligheten att kunna läsa programmet både i avseende att stärkas i sin professionella roll och i syfte att förbereda för en forskarutbildning.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Pedagogiskt arbete.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3G8M
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3KFX
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Farhana Borg