Utbildningsprogram LMPAA

Magisterprogram i pedagogiskt arbete

Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete riktar sig till lärare, förskollärare och skolledare som vill utvecklas genom fortsatta akademiska studier.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

På verksamhetsfältet behövs lärare som kan leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Detta är ett arbete som kräver fördjupade kunskaper om praktikens förutsättningar för att bidra till utveckling och lärande.

Programmet är orienterat mot utbildningsvetenskapliga perspektiv på aktuella pedagogiska praktiker, som syftar till att stärka den professionella yrkesrollen och samtidigt förbereda för en forskarutbildning.

Utbildningens innehåll

Programmet har en utbildningsfilosofisk kärna som möter en praktiknära förståelse där begrepp som vetenskap och beprövad erfarenhet är betydelsebärande. 

I utbildningsprogrammet erbjuds redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker. Redskap för detta återfinns inom utbildningsvetenskaplig forskning och utbildningsfilosofi. De teoretiska utgångspunkterna görs relevanta genom att frågor kontinuerligt ställs i relation till aktuella pedagogiska praktiker. Programmet erbjuder på så sätt en progression i det att teoretiska redskap successivt bidrar till nya sätt att förstå och problematisera pedagogiska praktiker och dess syften.

Programmet är en nätbaserad utbildning som vänder sig till dig som vill studera nätbaserat via internet. Det gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala videokonferenser via din dator oavsett var i landet du bor.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en fördjupad yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Akademiskt vidareutbildade lärare åtnjuter stor attraktionskraft på verksamhetsfältet. Idéen om lärares karriärvägar utgör en viktig del i möjligheten att kunna läsa programmet både i avseende att stärkas i sin professionella roll och i syfte att förbereda för en forskarutbildning.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Pedagogiskt arbete.

Senast granskad:
Tillfällen
Våren 2022
Start v3
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V39YZ
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar
0 fysiska
10 online
Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Juvas Marianne Liljas