Emil har läst magisterprogram i pedagogiskt arbete

– Jag tycker att alla lärare har användning av programmet i sin profession, då det ger nya insikter och perspektiv på undervisning, säger Emil.

Porträttbild

Vad arbetar du med idag?

– Jag har precis bytt tjänst, från att jobba som gymnasielärare och biträdande rektor till att påbörja min doktorandtjänst på Högskolan Dalarna i pedagogiskt arbete.

Varför valde du att läsa programmet? 

– Jag har alltid tyckt om att studera och dessutom är det pedagogiken som varit mitt största intresse inom lärarprofessionen. Dessutom hade jag nytta av utbildningen i min dåvarande tjänst som biträdande rektor på gymnasieskolan som jag jobbade på i och med att jag var ansvarig för den pedagogiska utvecklingen på skolan. Vartefter kurserna led och när uppsatsen påbörjades fick högskolan rättigheter att examinera doktorander, vilket gjorde mig nyfiken och än mer angelägen om att slutföra mina magisterstudier. 

Vad är det roligaste som du kommer ihåg från din utbildning?

– De delar som jag fann roligast och mest stimulerande var seminarierna, där vi fick diskutera pedagogikens storheter. Sedan tycker jag att det är väldigt roligt att skriva och då passade uppsatskursen mig väldigt bra.

Hur var det att hitta arbete efter studierna?

– Studierna på Magisterprogrammet har hjälpt mig att komma in på högskolans doktorandprogram, då de gett mig nya perspektiv och insikter.

Hur har din resa sett ut från studier till det arbete du har idag?

– När jag påbörjade Magisterprogrammet jobbade jag heltid som biträdande rektor och gymnasielärare, vilket jag även gjort under hela utbildningstiden. Sedan blev jag klar med studierna och jobbade heltid på gymnasieskolan, innan jag nu påbörjat min doktorandtjänst.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med att vara gymnasielärare är att möte eleverna och se hur de utvecklas inom de ämnen som jag undervisar i, men även som människor. Min doktorandtjänst har jag svårt att uttrycka mig om, då jag är i startgroparna för den. Däremot ser jag verkligen fram emot att sätta igång med såväl utbildningen som forskningsprojektet jag är en del av.

Hur skulle du säga att arbetsmarknaden för de som har läst på programmet ser ut idag?

– Magisterprogrammet kanske inte ledde till att jag fick nya jobbmöjligheter per se, utan utbildningen öppnade mer upp ögonen för mig som person att det finns fler möjligheter inom skolvärlden att gå än att ”enbart” vara lärare. Därmed skulle jag säga att magisterprogrammet gav mig nya insikter och kanske även självförtroendet att kunna söka till den doktorandtjänst som jag har idag.

Har du några råd till blivande studenter?

– Jag tycker att alla lärare har användning av programmet i sin profession, då det ger nya insikter och perspektiv på undervisning. Kunskapen som programmet framförallt bidrar med är att jag som lärare kunnat nyansera och omvärdera min undervisning då kunskapen om de olika pedagogiska teorierna och förhållningssätten utvidgar synen på lärarskapet.

Senast granskad:
Senast granskad: