Kurs APG24D

Bedömning och betygssättning för ämneslärare

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt förståelse för olika specialpedagogiska perspektiv av betydelse för uppdraget som ämneslärare.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • problematisera bedömning och betygssättning av elever i relation till undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan
  • analysera, värdera och kommunicera bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp
  • bedöma och betygsätta elevers kvalitativt skilda nivåer av ämnesspecifikt kunnande
  • diskutera och redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv i relation till ämneslärarens praktik.

Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 17, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning årskurs 7-9, 15 hp (inkl 7,5 hp VFU) eller Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan 15 hp (inkl 7,5 hp VFU) samt Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare 15 hp, 60 hp i första ämnet och 30 hp i andra ämnet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 46, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt förståelse för olika specialpedagogiska perspektiv av betydelse för uppdraget som ämneslärare.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • problematisera bedömning och betygssättning av elever i relation till undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan
  • analysera, värdera och kommunicera bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp
  • bedöma och betygsätta elevers kvalitativt skilda nivåer av ämnesspecifikt kunnande
  • diskutera och redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv i relation till ämneslärarens praktik.

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning årskurs 7-9, 15 hp (inkl 7,5 hp VFU) eller Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan 15 hp (inkl 7,5 hp VFU) samt Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare 15 hp, 60 hp i första ämnet och 30 hp i andra ämnet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HYB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88