Forskargrupp om sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa

Det långsiktiga målet för vår grupp är att producera forskning och evidensbaserad praktik i framkant med målet att påverka tillgången till sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa (SRPH) och personers rättigheter.

Målet är att länder ska fortsätta försörja befolkningen med SRPH genom utveckling och implementering av ny kunskap och kompetens. Vi behöver bevara och vara rädd om det vi uppnått inom forskningen om SRPH nationella och globalt och implementera kunskaperna.

Om forskargruppen

Vår forskargrupp (DU/SRPH) fokuserar på olika metoder att förbättra den reproduktiva hälsan samt barns och ungdomars hälsa i Dalarna, nationellt och internationellt. Vårt fokus är SRPH, ett viktigt område för folkhälsa och samhällsekonomisk utveckling.

Sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa, som förkortas SRPH, omfattar hela livscykelperspektivet på sexualitet, fortplantning, tiden före, under och efter förlossning. SRPH innefattar också alla människors rättigheter och könsidentiteter (LHBTQAI+ står för L-lesbisk, H-homo, B-bi, T-transsexuell, Q-queer, A-asexuell, I-intersexuell, +-alla.)

Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig med syftet att våra forskningsprojekt ger en bred insamling av data- och analysmetoder.

Bristen på tillgång till SRPH - ett stort problem i världen

Enligt WHO mister nära 300 000 kvinnor varje år livet av graviditets-, och förlossningsrelaterade orsaker. Dessutom dör nästan 2 miljoner nyfödda varje år av förlossningsrelaterade infektioner eller komplikationer. Många av dessa dödsfall kan undvikas genom tillgång till barnmorskor som arbetar som vi gör i Sverige idag det vill säga om barnmorskor fick leda arbetet inom SRPH och ansvara för normala förlopp. Då skulle 60 procent av mödradödligheten och spädbarnsdödligheten undvikas globalt enligt den vetenskapliga tidskriften Lancet. FN:s globala klimatmål för God hälsa och välbefinnande skulle på det sättet uppnås med mödradöd på mindre än 70/100 000 och nyföddhetsdödlighet på mindre än 12/1000 levande födda som är WHO målet.

Historiskt var det viktigt i Sverige att säkerställa att alla kvinnor hade tillgång till mödra- och förlossningsvård, oavsett utbildningsnivå eller annan bakgrund. Tillgång till mödra- och förlossningsvård är idag långt ifrån självklart i länder där vi arbetar, och genom vårt internationella engagemang har vi fått insikter i hur viktigt det är med jämställdhet och minskad ojämlikhet för att uppnå SRPH, välbefinnande och hälsa och samhällsekonomisk utveckling i en befolkning. Morgondagens utmaningar i Sverige är att vi tar SRPH och personers rättigheter för givna och att vi tar barnmorskor för givna.

Mer information om sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa (SRPH)

The Midwife's Role in implementing the Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda (pdf)

Kerstin Erlandsson
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Niklas Envall
Universitetslektor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Universitetsadjunkt Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Marie Klingberg Allvin
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (Tjänstledig)
Elin Ternström
Universitetslektor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Anneli Strömsöe
Docent medicinsk vetenskap
Universitetsadjunkt Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Universitetslektor omvårdnad

Rebecka Boltenstein, adjungerad klinisk adjunkt

Frida Liderfors, adjungerad klinisk adjunkt 

Extern medlem

Karin Ängeby, lektor
karin.angeby@med.lu.se 

Forskningsprojekt

Överbrygga klyftor mellan retorik och verklighet i barnmorskeutbildning genom triangulering med alumner från Bangladesh, Somaliland och Puntland
Projektstart:

Bygga kapacitet bland östafrikanska ledare i barnmorskeledd vård- ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Högskolan Dalarna>
Projektstart: 2023-01-01

Stärkt integrering av barnmorskeprofessionen i hälso-och sjukvårdsystem i Södra Asien: Ett ledar-till-ledar samarbete mellan Sverige, Indien och Nepal
Projektstart: 2023-01-01

Evaluering av Högskolan Dalarnas insatser i Bangladesh 2016-2022
Projektstart: 2023-01-01

Hållbarhet bortom kapacitetsuppbyggnadsprogram för barnmorskor - en modell som inkluderar ledarskap, mentorskap och kaskadutbildning av livräddande färdigheter.
Projektstart: 2023-01-01

Forskningsprojekt: Kvalitetssäkra barnmorskeutbildningen i Bangladesh
Projektstart: 2023-01-01

Publikationer

 
 

Asaye, Mengstu Melkamu; et al. / Effect of fetal malposition, primiparous, and premature rupture of membrane on Neonatal Near miss mediated by grade three meconium-stained amniotic fluids and duration of the active first stage of labor : Mediation analysis / 2023 / Article in journal/ diva2:1756181 / 2023-05-05

Pappu, Noor Islam; et al. / The commitment to a midwifery centre care model in Bangladesh : An interview study with midwives, educators and students. / 2023 / Article in journal / diva2:1751313 / 2023-04-10

Bogren, Malin; et al. / Contextual factors influencing the implementation of midwifery-led care units in India / 2023 / Article in journal / diva2:1673111 / 2023-03-17

Mekonnen, Habtamu Sewunet; et al. / Being an Elderly Person Living in Metropolitan Cities of Northwestern Ethiopia : A Descriptive Phenomenological Study /2023 / Article in journal / diva2:1740272 / 2023-03-01

 
 
 

Egal, Jama Ali; et al. / A lack of reproductive agency in facility-based births makes home births a first choice regardless of potential risks and medical needs : a qualitative study among multiparous women in Somaliland / 2022 / Article in journal / diva2:1656247 / 2022-04-07

Bogren, Malin; et al. / Aastrika Midwifery centre, a model for midwifery-led care in India / 2021 / Article in journal / diva2:1627234 / 2022-01-13

Ahmed, Caisha Arai et al. / Defibulated immigrant women's sexual and reproductive health from the perspective of midwives and gynaecologists as primary care providers in Sweden - A phenomenographic study/ 2021 / Article in journal / diva2:1583005 / 2021-08-04

Bogren, Malin; et al. /Facilitators of and barriers to providing high-quality midwifery education in South-East Asia: An integrative review / 2021 / Article in journal / diva2:1582834 / 2021-08-04

Ayala, Ana; et al. / Newborn infants who received skin-to-skin contact with fathers after Caesarean sections showed stable physiological patterns / 2021 / Article in journal / diva2:1516674 / 2021-01-12

Ekström, Annika; et al. / Health care provider's perspectives on the content and structure of a culturally tailored antenatal care programme to expectant parents and family members in Nepal / 2020 / Article in journal / diva2:1457060 / 2020-08-10

Bogren, Malin; et al. / Findings from a context specific accreditation assessment at 38 public midwifery education institutions in Bangladesh / 2021 / Article in journal / diva2:1456236 / 2020-08-03 

Bogren, Malin; et al. / Health workforce perspectives of barriers inhibiting the provision of quality care in Nepal and Somalia: A qualitative study / 2020 / Article in journal / diva2:1375950 / 2019-12-06

Fler publikationer 

Vi samarbetar med forskare från:

Högskolan Dalarna

Göteborgs universitet

Lund universitet

Karlstad universitet

Karolinska Institutet

Mittuniversitetet

Sophiahemmet universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

Samarbeten i Norden

Högskolan på Vestlandet

Samarbeten internationellt

Vi samarbetar med forskare från:

CDPRB research center, Bangladesh

College of Nursing and Midwifery, The Gambia

Gondar University, Etiopien

Hargeisa University, Somaliland

MAMTA, India

MIDSON, Nepal

UNFPA, Bangladesh

University of Michigan, USA

University of Vancouver, Canada

Finansiering

Formas

FORTE

Laerdahl

UNFPA

Vetenskapsrådet

Relaterade länkar

Barnmorskelärare utbildas i Bangladesh - Högskolan Dalarna (du.se)

Professorsbloggen med Kerstin Erlandsson (barnmorskan.se)

Filmer

Film: Sexual, Reproductive and Perinatal Health - A Human Right 

Filmer (Youtube)

 

Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Kerstin Erlandsson
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Senast granskad: