Elin Ternström

Personlig presentation av Elin Ternström

Universitetslektor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Avdelningen för SRPH Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är barnmorska, forskare och lärare. Gemensamt tema för min forskning har varit utsatthet i samband med graviditet och födande, där jag framförallt fokuserat på förlossningsrädsla och utrikesfödda som föder barn i Sverige. Jag är även programansvarig för Barnmorskeprogrammet.

Bakgrund

Sedan jag tog min barnmorskeexamen 2010 har jag arbetat kliniskt inom både förlossningsvård och eftervård. Jag blev doktorand 2013 och under mina år som doktorand fortsatte jag att arbeta kliniskt. År 2018 försvarade jag min doktorsavhandling om förlossningsrädsla vid Uppsala universitet. Efter det har jag haft en postdok-tjänst vid Karolinska Institutet och även arbetat som lektor på barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet.

Undervisning

Jag undervisar på avancerad nivå inom både Barnmorskeprogrammet och Magisterprogrammet i global och sexuell hälsa. Jag föreläser i flertalet ämnen och handleder och examinerar examensarbeten i båda programmen.

Jag är även bihandledare till doktorand Malin Berbres.

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Jag bedriver forskning med fokus på utsatthet i samband med graviditet och födande. Mina fokusområden är förlossningsrädsla och utrikesfödda som föder barn i Sverige, men jag har även pågående internationella forskningsprojekt i Somaliland och Demokratiska republiken Kongo.

Jag har samarbeten med forskare vid Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Örebro universitet, Göteborgs universitet och Högskulen i Bergen.

 

Forskningsprojekt

EMBARC: Synliggöra rasism i mödravården och utforma antirasistisk och inkluderaade mödravård genom samskapande

Start: 2024-01-01

Publikationer