Utbildningsprogram VBSKA

Barnmorskeprogrammet

Som barnmorska arbetar du för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde.
90 högskolepoäng Avancerad nivå

Utomhusbild på personal

En viktig del i ett större sammanhang

Kvinnor ska kunna känna sig trygga. Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården håller hög kvalitet liksom abortvård, preventivmedelsrådgivning samt förebyggande arbete mot sexuellt överförbara sjukdomar och livmoderhalscancer.

Den svenska barnmorskan har ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i olika åldrar genom hela livet. Barnmorskan vårdar först och främst kvinnan men i yrkesutövningen ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor.

Porträttbild PatriciaHej! Jag heter Patricia, kommer från Rättvik och studerar på Barnmorskeprogrammet.

Redan under gymnasietiden växte min nyfikenhet om barnmorskeyrket. Jag bestämde mig för att läsa till sjuksköterska. Jag har under ett par år arbetat som sjuksköterska på BB i Falun vilket är ett av de bästa valen jag gjort, då jag insåg att det är det här jag vill jobba med. Nu är min dröm om att bli barnmorska snart uppnådd.

Jag trivs oerhört bra. Utbildningen är omfattande, utvecklande och lärorik, tack vare eldsjälar som lärare och handledare. Vi är en ambitiös och rolig klass, och jag har fått vänner för livet.

Jag valde Högskolan Dalarna då jag trivdes väldigt bra på sjuksköterskeprogrammet och valet föll naturligt om vilken högskola jag skulle välja. Fördelen för mig var också att det är nära till Falun.

På fritiden umgås jag mycket med familj och vänner. Jag, min sambo och vårt barn ägnar mycket tid åt varandra, vi lagar mat, bakar, leker, badar, åker skoter och fyrhjuling med mera. Tränar när tillfälle ges. Är även nybliven husägare och då finns det alltid något att göra.

Det känns fantastiskt att i framtiden få arbeta som barnmorska och vara delaktig i att stödja och stärka kvinnors sexuella, reproduktiva och perinatala hälsa och rättigheter under hela deras livscykel. Som barnmorska vill jag arbeta med ungdomshälsa, antingen på ungdomsmottagning eller i skolhälsovården.

Ett gott samhälle för mig är jämställt och byggt på respekt för alla människors lika värde. Varje individ har rätt till en tillfredsställande och säker sexualitet och reproduktion. 

Jag vill vara med och utveckla dagens sex- och samlevnadsundervisning för ungdomar. Jag vill att ungdomarna ska få en trygg och säker grund att stå på inför vuxenlivet. Har tillsammans med min medstudent skrivit en magisteruppsats om ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter vilket varit väldigt berikande och lett till fortsatt växande intresse för att driva ungdomsfrågor.

Högskolan Dalarna har också unika möjligheter för den som vill vara med och påverka och göra skillnad världen över. Jag har flera medstudenter som valt att genomföra sitt examensarbete eller sin verksamhetsförlagda utbildning inom förlossning- och postpartumvård i låginkomstländer som högskolan har avtal med.

Det är en tuff utbildning på avancerad nivå. Välj det som känns bäst för dig. Jag ångrar inte mitt val. Satsa helhjärtat och du får otroligt mycket tillbaka!


Hej! Jag heter Annika, kommer från Visingsö (den lilla ön utanför Gränna, polkagrisstaden i Småland) och studerar på Barnmorskeprogrammet.

Jag valde utbildningen då jag alltid har intresserat mig för kroppen och dess kapacitet att hela och reparera sig själv, och inte minst förmågan att skapa nytt liv. Det är ju så vansinnigt fascinerande!

Barnmorskeprogrammet är en fantastisk utbildning, fullspäckad med matnyttig kunskap och spännande uppgifter. Det är skitkul att plugga med folk som intresserar sig för samma sak och man får vara nördig i grupp.

Högskolan Dalarna valde jag för att – oj, ja det är en lång story, men lite snabbt så har jag rest mycket och bott på olika platser. Nu ville jag bo på en naturskön plats med möjlighet att utöva både sommar- och vintersporter ute i naturen – jag har inte varit besviken. Wow! Och så var det ju fantastiskt att de har barnmorskeprogrammet här också – win win.

Det bästa med Falun är att allt finns tillgängligt. Det är en liten och söt stad med en mysig kärna och som sagt närhet till massa härlig natur.

Listan över fritidsaktiviteter är lång. Jag yogar, drejar, cyklar, springer runt sjöarna, traskar runt i skogarna, åker skidor, bakar, lagar mat, fikar med vänner.

I den närmaste framtiden vill jag jobba med förlossningsvård, för att få djupare kunskap och förståelse för vad den födande kvinnan går igenom och hur jag som barnmorska på bästa sätt kan stötta henne. Men på sikt skulle jag gärna se mig själv kanske på en ungdomsmottagning eller eventuellt MVC (mödravårdscentral). Jag gillar att hålla motiverande samtal och prata om livsstil och hälsa, så det skulle nog passa mig bra.

Ett gott samhälle är en plats där alla känner sig välkomna och respekterade. Där människor hjälper varandra och vill varandras bästa.

Jag tror som någon vis person sa, att en person kan inte ensam förändra världen, men en person kan förändra världen för någon annan. Så, genom att vara go och glad, le mycket, visa tacksamhet och uppskattning, vara hjälpsam, visa respekt, ge komplimanger kan jag sprida lite glädje i vardagen som får någon annan att må bra – då har jag kommit långt.

Mitt tips till dig som ska välja utbildning är att välja ett yrke som ger dig glädje varje dag. Du ska jobba såååå många dagar i ditt liv – välj nåt som inspirerar dig och som utvecklar dig som människa, då kommer du trivas länge. Lycka till!

Utbildningens innehåll

Barnmorskeutbildningen omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå, där teoretisk och klinisk utbildning integreras. Denna utbildning ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation som barnmorska. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. 

Programmet är campusförlagt till Falun, men i utbildningen används även digitala lärmiljöer i stor uträckning. Programmet består av åtta obligatoriska kurser. Kurserna i första terminen är främst teoretiska kurser som följs av huvudsakligen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i termin två och tre.

Vissa aktiviteter i utbildningen genomförs med engelska som undervisningsspråk.

Utbildningen karaktäriseras av studenternas aktiva kunskapssökande samt av att kritiskt tänkande och reflektion stimuleras genom studentaktivt lärande och forskningsanknytning. Lektorerna i programmet är forskningsaktiva inom nationella och internationella projekt, vilket möjliggör studenternas deltagande och insyn i spännande forsknings- och utvecklingsarbeten.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

För studenter i barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna finns avtal om VFU platser inom Dalarnas, Gävleborgs samt Värmlands län. För studenter som är antagna med studieort Falun finns VFU platser i Dalarnas län, för studieort Gävle i Gävleborgs län (Gävle och Hudiksvall) och för studieort Karlstad i Värmlands län.

All campusförlagd undervisning sker i Falun, det vill säga även för studenter som är antagna med studieort Karlstad och studieort Gävle.

Studera utomlands

Efter antagning till barnmorskeprogrammet finns det möjlighet att ansöka om studier under korta perioder i låginkomstland med särskilda avtal. Det kan gälla genomförande av examensarbete eller eventuellt en del av VFU inom förlossningsvård och postpartum vård under senare delen av utbildningen.

Hur söker du till utbildningen?

Sökomgång 15 februari - 15 mars.

Ansökan sker via antagning.se. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du behöver bifoga i din anmälan. Yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver inte laddas upp eftersom uppgifter om din legitimation hämtas centralt. Antagningsbeskedet kommer 12 april.
Frågor om antagning och andra studieadministrativa frågor kan skickas till support@du.se  

Barnmorskeprogrammet startar två gånger om året, en gång till höstterminen och en gång till vårterminen. Vi tar in 16 studenter per termin, sex antas till studieort Falun, fem till studieort Karlstad och fem till studieort Gävle per termin. Anledningen till att det är olika studieorter är att vi har avtal för VFU i de olika orterna, annars är det ett och samma program. 

Ansökan görs på www.antagning.se.

Vad blir du efter utbildningen?

Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde. Barnmorskan träffar kvinnor under hela livscykeln och arbetar hälsofrämjande, förebyggande samt behandlande vilket bland annat innefattar:

  • kvinnans reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel
  • vård och stöd vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid
  • identifiering av avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid, samt omvårdnad i samband med dessa tillstånd
  • främjandet av föräldraskap
  • vård av det nyfödda friska barnet samt amningsrådgivning
  • sexualitet- och preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män
  • hälsoinformation inom reproduktiv hälsa
  • omvårdnad vid gynekologisk ohälsa

Förskrivningsrätt för läkemedel i födelsekontrollerande syfte fås efter ansökan hos Socialstyrelsen. Särskild vidareutbildning krävs för att genomföra ultraljudsundersökning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Möjligheten att få arbete som barnmorska efter genomgången utbildning är goda. Med det breda verksamhetsfält som den svenska barnmorskan besitter finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutade studier kan du ansöka om yrkesexamen som barnmorska samt filosofie magisterexamen inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Senast granskad: