Utbildningsprogram VGSEA

Magisterprogram i global sexuell och reproduktiv hälsa

Vill du vara delaktig i arbetet kring hälsan för mödrar, barn och ungdomar samtidigt som jämställdheten förbättras? Läs det enda magisterprogrammet i Sverige med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Detta program ger dig ett globalt perspektiv på tillståndet för människors sexuella och reproduktiva hälsa och kommer att förbättra din förmåga att implementera evidensbaserade strategier som kommer att förbättra kvalitén på hälsovården.

Magisterprogrammet är utformat för att ge en fördjupning inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Utbildningen genomförs som heltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med möjlighet till fysiska sammankomster på studieorten. Undervisningsspråket är engelska.

För mer information om programmet, se Master's Programme in Global Sexual and Reproductive Health (webbsida på engelska).

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3G8C
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Hösten 2025
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3LDT
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Ulrika Byrskog