Personlig presentation av Christina Pedersen

Universitetsadjunkt Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Avdelningen för SRPH Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är barnmorska och lärare. Förutom att undervisa i Barnmorskeprogrammet och Magisterprogrammet i global sexuell och reproduktiv hälsa deltar jag i våra internationella projekt i Bangladesh och Gambia samt i samarbetsprojekt med Indien och Nepal. 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer